Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání with double curriculum study Physical Education for Teacher Education (0114RA030006 / 0114RA280007) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Biology, Geology and Environmental Studies for Teacher Education (B0114A030006)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 5
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  9 / 17

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
  • shrink expand

   The study program is designed so that its graduate has deep and up-to-date knowledge in biology, geology, environmental studies, pedagogy and psychology, he/she is familiar with working with biological and geological materials, he/she knows how to organize scientific excursions, meetings and expeditions and how to work with basic laboratory instruments and devices and ICT, and he/she has basic orientation in scientific and popular-science literature and e-sources.The study programme History Oriented at Education is a Bachelorʼs degree that provides vocational competence in history and history didactics. The newly introduced courses Didactics of History and Teaching Practice enable the graduates of the Bachelor’s degree programme to work as assistant teachers at elementary and secondary schools, educators at memory institutions or instructors in leisure-time activities and summer camps for children and young adults. Together with the follow-up Masterʼs programme Training History Teachers for Lower and Higher Secondary Schools, for which it serves as preparatory, it represents a full-scale university study curriculum for future history teachers. The Bachelor´s degree study programme meets all qualification requirements for educators at museums, galleries and memory institutions. If the graduate is interested in improving his qualification, he can continue in the follow-up Master program Education and Interpretation in the Field of Cultural Heritage.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu. Ověřuje znalosti biologie, geologie, ekologie a environmentalistiky v rozsahu středoškolského (gymnaziálního) učiva.

   Maximální bodový zisk z testu je 40 bodů. Délka testu je max. 30 minut.

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je talentová. Testovány jsou dovednosti v následujících sportovních odvětvích: plavání, atletika, gymnastika, sportovní hry (basketbal a volejbal).

   Za každé odvětví je možno získat maximálně 10 bodů, dosažené body se za jednotlivé části talentové zkoušky se sčítají, celkově je možno dosáhnout max. 40 bodů.

   V případě, že uchazeč získá ze dvou sportovních odvětví 0 bodů, celá talentová zkouška je hodnocena 0 body.

   U uchazečů ke studiu oboru TV na PedF se předpokládají základní dovednosti v bruslení, lyžování a jízdě na kole. Uchazeč, který je přijatý ke studiu TV musí počítat s finančními náklady spojenými s povinností absolvovat výuku a povinné kurzy (např. sportovní vybavení, doprava, platba za kurz atd.) 

   PLAVÁNÍ (max. 10 bodů)

   Uchazeči o studium musí zaplavat vzdálenost 100m souvisle bez přerušení jedním ze tří libovolně zvolených plaveckých způsobů kraul, prsa,znak který nesmí v průběhu plavání měnit. Kontakt se stěnami bazénu je povolen pouze při obrátce. Součástí 100m úseku je střemhlavý startovní skok (i v případě volby plaveckého způsobů znak). Pokud se uchazeč nedostaví na start, nedokončí trať nebo nesplní uvedené podmínky, nezíská žádný bod.

   Dosažené časy jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 10 bodů dle uvedené tabulky minimálních časových limitů.

   Plavání - hodnocení:

   muži

    

   čas

   bodové hodnocení

   do 1:12,0

   10

   1:12,1 - 1:13,8

   9

   1:13,9 - 1:15,9

   8

   1:16,0 - 1:18,4

   7

   1:18,5 - 1:21,4

   6

   1:21,5 - 1:25,2

   5

   1:25,3 - 1:29,9

   4

   1:30,0 - 1:36,2

   3

   1:36,3 - 1:44,8

   2

   1:44,9 - 1:56,0

   1

   1:56,1 a více

   0

    

   ženy

    

   čas

   bodové hodnocení

   do 1:21,0

   10

   1:21,1 - 1:23,0

   9

   1:23,1 - 1:25,3

   8

   1:25,4 - 1:28,0

   7

   1:28,1 - 1:31,3

   6

   1:31,4 - 1:35,2

   5

   1:35,3 - 1:40,1

   4

   1:40,2 - 1:46,4

   3

   1:46,5 - 1:54,6

   2

   1:54,7 - 2:05,0

   1

   2:05,1 a více

   0

    

   Obrátky se u jednotlivých plaveckých způsobů provádí dle platných Pravidel plavání

   Pozn.:

   - uchazeči musí mít plaveckou čepici
   - provedení plaveckých způsobů, obrátek a startu je možno shlédnout na těchto odkazech:

   ZNAK  https://www.youtube.com/watch?v=_UVEVY7sz8E
   PRSA  https://www.youtube.com/watch?v=fuURmiekLq8
   KRAUL  https://www.youtube.com/watch?v=cGXqQtqUubs

    

   ATLETIKA  (max. 10 bodů)

   Zkouška probíhá dle pravidel atletiky (s výjimkou šestiskoku).

   100m

   muži [s]

   ženy [s]

   klasifikace

   11,9 a méně

   13,9 a méně

   1

   12,0 - 12,9

   14,0 - 15,2

   2

   13,0 - 14,2

   15,3 - 16,7

   3

   14,3 a více

   16,8 a více

   4

   Šestiskok - počítá se lepší výkon ze dvou pokusů.

   muži [m]

   ženy [m]

   klasifikace

   16,00 a více

   13,00 a více

   1

   15,99 - 15,00

   12,99 - 12,00

   2

   14,99 - 14,00

   11,99 - 11,00

   3

   13,99 a méně

   10,99 a méně

   4

   Míček (granát) 350 g

   muži [m]

   ženy [m]

   klasifikace

   60 a více

   40 a více

   1

   50 - 59

   32 - 39

   2

   35 - 49

   20 - 31

   3

   34 a méně

   19 a méně

   4

   Běh 1500m / 800m

   muži 1500m [min]

   ženy 800m [min]

   klasifikace

   4:50,0 a méně

   2:45,0 a méně

   1

   4:50,1 - 5:15,0

   2:45,1 - 3:00,0

   2

   5:15,1 - 6:00,0

   3:00,1 - 3:35,0

   3

   6:00,1 a více

   3:35,1 a více

   4

    

   - Šestiskok - provedení

   Z místa od odrazové čáry (čára je součástí překonávané vzdálenosti) násobené skoky střídnonož, nepřerušovaně, s cílem doskákat co nejdále. Poslední, šestý skok, je proveden s dopadem na jedno nebo obě chodidla. (Pozn. Jedná se vlastně o násobné odrazy s náponem nebo odpichy (nikoliv dálkové skoky známé z gymnastiky).

   - Šestiskok - měření

   Od odrazové čáry k poslední stopě chodidla (chodidel) po šestém dopadu.

    

   Celkové hodnocení atletiky

   součet klasifikací

   4-5

   6-7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   Počet bodů

   10

   9

   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

   0

    

   K talentové přijímací zkoušce doporučujeme běžecké tretry!

    

   GYMNASTIKA (max. 10 bodů)

   Hodnocení je dle pravidel sportovní gymnastiky.

   MUŽI

   - Hrazda dosažná (po hlavu): výmyk – toč vzad – podmet (max. 4 body)

   - Kůň nadél (110 cm): roznožka (max. 2 body)

   - Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do zášvihu – stoj spatný – připažit - výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

   ŽENY

   - Hrazda dosažná (po hlavu): výmyk – toč vzad – podmet (max. 4 body)

   - Kůň našíř (110 cm): skrčka (max. 2 body)

   - Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do vzporu stojmo – stoj spatný – připažit - výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

    Celkové hodnocení gymnastiky je součet bodů ze všech disciplín.

    

   SPORTOVNÍ HRY (max. 10 bodů)

   Basketbal
   Test správného technického provedení, úspěšnosti střelby vrchem (nad hlavou) a dodržení pravidel: driblink zprava pravou rukou ke koši ze vzdálenosti 8 m pod úhlem 45°, dvojtakt zakončený střelbou (1. pokus), driblink doleva od koše, obrat, zleva driblink levou rukou ke koši, dvojtakt zakončený střelbou (2. pokus), driblink doprava od koše, obrat a znovu vše 2x opakovat, tj.: 6 pokusů bez přerušení za dobu 40s.

   - Basketbal hodnocení:

   úspěšné dvojtakty

   body

    

   6

   5

    

   5

   5

    

   4

   4

    

   3

   3

    

   2

   2

    

   1

   1

    

   Volejbal
   a) Test odbití obouruč vrchem

   Dvojice uchazečů provádí volejbalové odbití vrchem na vzdálenost 4 až 5 metrů. Hodnotí se technika odbití obouruč vrchem, pohyb hráče a kontrola míče.

   Hodnocení (max. 3 body):

   - drobné chyby v technickém provedení - 2 body,

   - drobné chyby v technickém provedení + horší kontrola míče - 1 bod,

   - chyby v technickém provedení odbití, nedostatečný pohyb a špatná kontrola míče - 0 bodů


   b) Test správného technického provedení a úspěšnosti vrchního čelného podání z vysokého nadhozu. Uchazeč má 3 pokusy.

   Hodnocení (max. 2 body):

   - 3 úspěšná podání - 2 body,

   - 2 úspěšná podání -1 bod,

   - 1 a méně úspěšných podání - 0 bodů

   Hodnocení volejbal: součet bodů z obou testů – maximálně 5 bodů

   Celkové hodnocení sportovních her je součet bodů testu basketbalu a testu volejbalu.

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2024 Until: 18.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2024 Until: 26.06.2024
   Medical fitness: sport physician
  • shrink expand

   Pro kombinace s programem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se spolu s přihláškou, nejpozději však do 29.2.2024, dokládá potvrzení sportovního lékaře. Doporučený formulář potvrzení sportovního nebo tělovýchovného lékaře je dostupný na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-1489.html. Požadavky na zdravotní způsobilost jsou uvedeny v příslušném formuláři.

  • shrink expand

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   CHVÁTAL, M. Geologie. Praha: Fortuna.

   JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2014.

   KINCL, L. a kol. Biologie rostlin. Praha: Fortuna, 2010.

   KOČÁREK, E. Biologie člověka 1. Praha: Scientia, 2010.

   KOČÁREK, E. Genetika. Praha: Scientia, 2005.

   KUBÁT a kol. Botanika. Praha: Scientia, 2012.

   KUBIŠTA, V. Obecná biologie. Praha: Fortuna, 2010.

   NOVOTNÝ, I. a kol. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2015.

   ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2011.

   SMRŽ, J. a kol. Biologie živočichů. Praha: Fortuna, 2004.

   ŠMARDA, J. Genetika. Praha: Fortuna, 2010.

   ŠLÉGL, J. a kol. Ekologie. Praha: Fortuna, 2010.

   ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006.

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

   DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. Praha: UK Karolinum, 2008. 

   HRABINEC, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.

   CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991. 

   GRIM, M.; DRUGA, R. et al: Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém. Praha: UK Karolinum, 2007. 

   VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: UK Karolinum, 2007. 

   Aktuální pravidla plavání, gymnastiky, atletiky, volejbalu a basketbalu.

  • shrink expand

   A graduate has deep and up-to-date knowledge in biology, geology and environmental studies, he/she is familiar with working with biological and geological materials, he/she knows how to organize scientific excursions and expeditions and how to work with basic laboratory instruments and devices and ICT, and he/she has basic orientation in scientific and popular-science literature and e-sources. He/she is also oriented in general topics of pedagogy, psychology and special pedagogy. A graduate can be employed especially in education, in civil service, environmental and nature protection-oriented NGOs, environmental stations, children and youths-oriented clubs and all other positions where communication, educational and scientific skills are needed.The study programme History Oriented at Education is a Bachelorʼs degree that provides vocational competence in history. As a stand-alone study programme, it is designed for future assistant teachers at elementary and secondary schools and educators at memory institutions. The courses Didactics of History and Teaching Practice enable the graduates to work at education departments and as instructors in leisure-time activities for children and young adults including summer camps. Together with the follow-up Masterʼs programme Training History Teachers for Lower and Higher Secondary Schools, for which it serves as preparatory, it represents a full-scale university study curriculum for future history teachers. If the graduate is interested in improving his qualification, he can continue in the follow-up Master program Education and Interpretation in the Field of Cultural Heritage.