Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání with double curriculum study History for Teacher Education (0114RA030006 / 0114RA120003) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Biology, Geology and Environmental Studies for Teacher Education (B0114A030006)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 8
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  8 / 15

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
  • shrink expand

   The study program is designed so that its graduate has deep and up-to-date knowledge in biology, geology, environmental studies, pedagogy and psychology, he/she is familiar with working with biological and geological materials, he/she knows how to organize scientific excursions, meetings and expeditions and how to work with basic laboratory instruments and devices and ICT, and he/she has basic orientation in scientific and popular-science literature and e-sources.The study programme History Oriented at Education is a Bachelorʼs degree that provides vocational competence in history and history didactics. The newly introduced courses Didactics of History and Teaching Practice enable the graduates of the Bachelor’s degree programme to work as assistant teachers at elementary and secondary schools, educators at memory institutions or instructors in leisure-time activities and summer camps for children and young adults. Together with the follow-up Masterʼs programme Training History Teachers for Lower and Higher Secondary Schools, for which it serves as preparatory, it represents a full-scale university study curriculum for future history teachers. The Bachelor´s degree study programme meets all qualification requirements for educators at museums, galleries and memory institutions. If the graduate is interested in improving his qualification, he can continue in the follow-up Master program Education and Interpretation in the Field of Cultural Heritage.

   The study program is designed so that its graduate has deep and up-to-date knowledge in biology, geology, environmental studies, pedagogy and psychology, he/she is familiar with working with biological and geological materials, he/she knows how to organize scientific excursions, meetings and expeditions and how to work with basic laboratory instruments and devices and ICT, and he/she has basic orientation in scientific and popular-science literature and e-sources.The study programme History Oriented at Education is a Bachelorʼs degree that provides vocational competence in history and history didactics. The newly introduced courses Didactics of History and Teaching Practice enable the graduates of the Bachelor’s degree programme to work as assistant teachers at elementary and secondary schools, educators at memory institutions or instructors in leisure-time activities and summer camps for children and young adults. Together with the follow-up Masterʼs programme Training History Teachers for Lower and Higher Secondary Schools, for which it serves as preparatory, it represents a full-scale university study curriculum for future history teachers. The Bachelor´s degree study programme meets all qualification requirements for educators at museums, galleries and memory institutions. If the graduate is interested in improving his qualification, he can continue in the follow-up Master program Education and Interpretation in the Field of Cultural Heritage.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu. Ověřuje znalosti biologie, geologie, ekologie a environmentalistiky v rozsahu středoškolského (gymnaziálního) učiva.

   Maximální bodový zisk z testu je 40 bodů. Délka testu je max. 30 minut.

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Písemná zkouška - test z dějepisu v rozsahu gymnaziálního učiva. V testu se ověřují schopnosti chronologického, logického a historického myšlení a dobrá orientace v českých a světových dějinách, zároveň se předpokládá rozhled po kulturně-společenském dění.

   Délka trvání testu je 60 min.

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2024 Until: 18.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2024 Until: 26.06.2024
  • shrink expand

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   CHVÁTAL, M. Geologie. Praha: Fortuna.

   JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2014.

   KINCL, L. a kol. Biologie rostlin. Praha: Fortuna, 2010.

   KOČÁREK, E. Biologie člověka 1. Praha: Scientia, 2010.

   KOČÁREK, E. Genetika. Praha: Scientia, 2005.

   KUBÁT a kol. Botanika. Praha: Scientia, 2012.

   KUBIŠTA, V. Obecná biologie. Praha: Fortuna, 2010.

   NOVOTNÝ, I. a kol. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2015.

   ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2011.

   SMRŽ, J. a kol. Biologie živočichů. Praha: Fortuna, 2004.

   ŠMARDA, J. Genetika. Praha: Fortuna, 2010.

   ŠLÉGL, J. a kol. Ekologie. Praha: Fortuna, 2010.

   ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006.

    

   Dějepis se zaměřením na vzdělávání

   Učebnice dějepisu pro střední školy vydané po roce 1990. (Nakl. Práce, SPN a Fortuna. U všech uvedených učebnic je uvedeno datum 1. vydání, platná jsou i následující další, a jsou MŠMT ČR zařazeny do seznamu učebnic.

   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí I., Fortuna, 1995.

   HARNA, J., FIŠER, J. Dějiny českých zemí II., Fortuna, 1998.

   SOUČEK J. Dějiny pravěku a starověku, SPL, 1995.

   BENEŠ, Z., PETRÁŇ, J. České dějiny I., SPL, 1997.

   KVAČEK, R. České dějiny II., SPL, 2002.

   BENEŠ, Z. Dějiny středověku a prvního století raného novověku., SPL, 1994.

   HROCH, M. Dějiny novověku, SPL, 1994.

   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějiny 20. století, SPL, 1995.

   POPELKA, M., VÁLKOVÁ, V. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. Pravěk a starověk, SPN, 2001.

   ČORNEJ, P., ČORNEJOVÁ, I., PARKAN, F. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2., Středověk a raný novověk, SPN, 2001.

   HLAVAČKA, M. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk, SPN, 2001.

   KUKLÍK, J., KUKLÍK, J. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny, SPN, 2002

  • shrink expand

   A graduate has deep and up-to-date knowledge in biology, geology and environmental studies, he/she is familiar with working with biological and geological materials, he/she knows how to organize scientific excursions and expeditions and how to work with basic laboratory instruments and devices and ICT, and he/she has basic orientation in scientific and popular-science literature and e-sources. He/she is also oriented in general topics of pedagogy, psychology and special pedagogy. A graduate can be employed especially in education, in civil service, environmental and nature protection-oriented NGOs, environmental stations, children and youths-oriented clubs and all other positions where communication, educational and scientific skills are needed.The study programme History Oriented at Education is a Bachelorʼs degree that provides vocational competence in history. As a stand-alone study programme, it is designed for future assistant teachers at elementary and secondary schools and educators at memory institutions. The courses Didactics of History and Teaching Practice enable the graduates to work at education departments and as instructors in leisure-time activities for children and young adults including summer camps. Together with the follow-up Masterʼs programme Training History Teachers for Lower and Higher Secondary Schools, for which it serves as preparatory, it represents a full-scale university study curriculum for future history teachers. If the graduate is interested in improving his qualification, he can continue in the follow-up Master program Education and Interpretation in the Field of Cultural Heritage.

   A graduate has deep and up-to-date knowledge in biology, geology and environmental studies, he/she is familiar with working with biological and geological materials, he/she knows how to organize scientific excursions and expeditions and how to work with basic laboratory instruments and devices and ICT, and he/she has basic orientation in scientific and popular-science literature and e-sources. He/she is also oriented in general topics of pedagogy, psychology and special pedagogy. A graduate can be employed especially in education, in civil service, environmental and nature protection-oriented NGOs, environmental stations, children and youths-oriented clubs and all other positions where communication, educational and scientific skills are needed.The study programme History Oriented at Education is a Bachelorʼs degree that provides vocational competence in history. As a stand-alone study programme, it is designed for future assistant teachers at elementary and secondary schools and educators at memory institutions. The courses Didactics of History and Teaching Practice enable the graduates to work at education departments and as instructors in leisure-time activities for children and young adults including summer camps. Together with the follow-up Masterʼs programme Training History Teachers for Lower and Higher Secondary Schools, for which it serves as preparatory, it represents a full-scale university study curriculum for future history teachers. If the graduate is interested in improving his qualification, he can continue in the follow-up Master program Education and Interpretation in the Field of Cultural Heritage.