Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Social Geography and Regional Development (0314TA330005)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Social Geography and Regional Development (N0314A330005)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2023
  • shrink expand
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Sociální geografie a regionální rozvoj je navazujícím magisterským studijním oborem, který je určen uchazečům majícím zájem získat odborné geografické vzdělání s důrazem na společenské složky Země.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geografie a obecná sociální geografie a regionální rozvoj. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů pro studium geografie a regionálního rozvoje na bakalářské úrovni, včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2023 Until: 21.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2023 Until: 29.06.2023
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=nav
  • shrink expand
   Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru pozic v soukromém i veřejném sektoru. Ve veřejném sektoru se jedná o městské a krajské úřady a ministerstva (např. odbory regionálního rozvoje, ministerstvo místního rozvoje apod.), kde řeší problematiku regionálního a územního plánování, ochrany životního prostředí, problematiku evropské integrace atd. V privátní sféře nacházejí zaměstnání např. v regionálních rozvojových agenturách, firmách zaměřených na strategické plánování, realitních kancelářích, v poradenských firmách (výzkum trhu, územní lokalizace ekonomických aktivit). Mohou se také orientovat na vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou např. na studium geografické organizace společnosti a interakce mezi společností a krajinnou sférou.