Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Social Epidemiology (0588TA330001)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Social Epidemiology (N0588A330001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Short note: Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2023
  • shrink expand
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Studium je dvouleté. Z hlediska šíře poskytovaného vzdělání a zejména hloubky teoretického a praktického osvojení jednotlivých poznatků je toto studium univerzitního směru na vysokých školách v ČR unikátní. Inovativní přístup oboru sociální epidemiologie spočívá především v jeho multidisciplinárním pojetí, kterým se liší od příbuzných oborů (např. Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na LF v Plzni), jež jsou založeny na striktním využití paradigmatu buď čistě lékařských či naopak pouze společenských věd.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Základní orientace v problematice sociální epidemiologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   U přijímací zkoušky se předkládá:
   - motivační dopis
   - výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)
   - výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2023 Until: 21.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2023 Until: 29.06.2023
  • shrink expand
   Absolventi se uplatňují v základním i aplikovaném epidemiologickém výzkumu, který se nejrůznějším způsobem dotýká shromažďování nebo analýzy epidemiologických a demografických dat, na vysokých školách a ve zdravotních ústavech (ve spolupráci s lékaři, plnit úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany veřejného zdraví). Zkušenosti absolventů díky jejich zapojení do mezinárodních projektů již v rámci studia podporují jejich uplatnění na zahraničních pracovištích.