Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Social and Cultural Ecology (0319TA250001)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Social and Cultural Ecology (N0319A250001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper
  • shrink expand
   Application submission date 1: 31.03.2023
   Application submission date 2: 15.08.2023
  • shrink expand
   Sociální a kulturní ekologie je multidisciplinárním programem zkoumajícím filosofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a veřejné a sociální politice.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Do 30. 4. 2023 uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by měl mít optimálně 7-8 tisíc znaků (2-4 normostrany) a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu, ale také přiblížit zájmy uchazeče a jeho důvody k výběru studijního programu.

   Pro přihlášky podané v rámci dodatečného přijímacího řízení je termín pro nahrání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu do 31. 8. 2023.

   Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: other form
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.11.2022 Until: 31.08.2023
   Alternative date (of entrance exam): 01.09.2023 Until: 30.09.2023
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-2140.html
  • shrink expand
   Absolvent zná souvislosti vztahu člověka a jeho životního prostředí historicky i v současnosti, v přírodovědném minimu a v širokém spektru společenských věd. Detailně zná strategii udržitelného rozvoje. Umí kvalifikovaně zadat a posoudit ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy a výzkumy a podklady pro rozhodovací procesy na všech úrovních.
   Naše absolventky a absolventi působí ve státní správě (ministerstvo životního prostředí a jiná ministerstva), v místní správě (např. odbory životního prostředí krajských a místních úřadů), v úřadech jiných zemí včetně aparátu Evropské unie, v komerční sféře (např. prestižní světové auditorské a expertní firmy), v nevládních organizacích, v úřadě i v přírodě současně (Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí), ve sdělovacích prostředcích, ve vědě, výzkumu a ve školách všech stupňů.