Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Community, Crisis and Pastoral Work - Diaconia (0221TA100007)

  Faculty: Protestant Theological Faculty
  Study programme: Community, Crisis and Pastoral Work - Diaconia (N0221A100007)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 25
  Maximum number of accepted students: 50
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  39 / 44

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 06.08.2023
  • shrink expand
   SP Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika se zaměřuje na komunitní pastorační práci a důsledně zohledňuje kontexty, které do tohoto mezioborového pojetí vstupují (např. kontext etický/hodnotový, filozofický, náboženský, antropologický, legislativní, mediální) spolu s kritickou reflexí opřenou o výzkumnou metodologii a sebereflexi.
   Důraz je kladen na sebeřízení jako předpoklad řízení, na způsoby vytváření „nových my“ a na rozpoznávání rozvojových příležitostí v nepříznivých změnách.
   Zdůrazňuje uplatnění hodnot ve spolupráci s neformálními i formálními zdroji komunity (lidská práva, profesní etika), křesťanské důrazy na společenství a službu a jejich historický vývoj (teologie, mezináboženský dialog), liturgické způsoby podpory komunity, způsoby spolupráce při krizových situacích, způsoby sebeřízení a řízení organizací, komunikační nástroje pro rozvoj lidí. Poskytuje i solidní metodologický základ pro vědeckou a výzkumnou práci (hermeneutika) a mezioborové přesahy.
   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Jednokolové přijímací zkoušky mají písemnou a ústní část.
   a) Test všeobecných znalostí (oblast všeobecně kulturně-politická, teologická, sociální) – počet bodů max. 30
   b) Test porozumění odbornému textu – počet bodů max. 30
   c) Ústní rozhovor založený na četbě odborné literatury z doporučeného seznamu a zjišťující motivaci ke studiu.
   Studenti zkušební komisi předloží v písemné podobě seznam nejméně čtyř titulů z doporučeného seznamu, ze kterých se připravovali:

   Seznam literatury:
   BEINERT, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012.
   FILIPI, P.: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : CDK, 2001.
   FISCHER, O.; MILFAIT, R.: Etika pro sociální práci, Praha : Jabok, 2008.
   FRANKL, Viktor E.: Utrpení z nesmyslnosti života. Psychoterapie pro dnešní dobu. Praha: Portál, 2016.
   FRANKL, Viktor E.; LAPIDE, Pinchas. Bůh a člověk hledající smysl. Brno: Cesta, 2011.
   HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava : Mlýn, 2012.
   JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha : Triton, 2003.
   KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006.
   KÜNG, Hans: Co je církev? Praha: Cesta, 2000.
   MURPHY, Robert F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Slon, 2007.
   ŠŤASTNÁ, Jaroslava: Když se řekne komunitní práce. Praha : Karolinum, 2016.
   VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum 2001.
   VÁNĚ, Jan: Komunita jako nová naděje? Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.


   Počet bodů max. 40.

   Minimální bodová hranice pro přijetí: 65
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 18.09.2023 Until: 19.09.2023
   Alternative date (of entrance exam): 25.09.2023 Until: 26.09.2023
  • shrink expand
   BEINERT, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012.
   FILIPI, P.: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : CDK, 2001.
   FISCHER, O.; MILFAIT, R.: Etika pro sociální práci, Praha : Jabok, 2008.
   FRANKL, Viktor E.: Utrpení z nesmyslnosti života. Psychoterapie pro dnešní dobu. Praha: Portál, 2016.
   FRANKL, Viktor E.; LAPIDE, Pinchas. Bůh a člověk hledající smysl. Brno: Cesta, 2011.
   HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava : Mlýn, 2012.
   JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha : Triton, 2003.
   KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006.
   KÜNG, Hans: Co je církev? Praha: Cesta, 2000.
   MURPHY, Robert F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Slon, 2007.
   ŠŤASTNÁ, Jaroslava: Když se řekne komunitní práce. Praha : Karolinum, 2016.
   VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum 2001.
   VÁNĚ, Jan: Komunita jako nová naděje? Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.

   Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-614.html
  • shrink expand
   Absolventi mají předpoklady k uplatnění především v charitativní a krizové práci, se zvláštním důrazem na práci v multikulturním a multireligiózním prostředí, na otevřenost, porozumění a komunikační dovednosti. Mohou pracovat v řízení charitativních a humanitárních organizací, ale splňují i předpoklady pro další studium a rozvíjení odborné vědecké činnosti v terénu i na akademické půdě.