Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Theology of Christian Traditions (0221RA100018)

  Faculty: Protestant Theological Faculty
  Study programme: Theology of Christian Traditions (B0221A100018)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 20
  Maximum number of accepted students: 40
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online, Paper

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  8 / 12

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 06.08.2023
  • shrink expand
   Bakalářské studium, tříleté, v prezenční formě, určené především vysokoškolákům, ale i dalším zájemcům, kteří si vzdělání v jiném oboru chtějí doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje poznávání Písma a dějin křesťanského myšlení s psychologickými a sociologickými souvislostmi.
   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:
   1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
   2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N / Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
   3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere tituly z uvedeného seznamu (z každé skupiny nejméně po jednom titulu), o kterých bude veden rozhovor :

   A) Křesťanské myšlení (povinně jeden z uvedených titulů):
   BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012.
   NEUNER, Peter – ZULEHNER, Paul Michael, Přijď království tvé: praktické učení o církvi. Praha: Vyšehrad, 2015.
   POKORNÝ, Petr, Apoštolské vyznání: výklad nejstarších křesťanských věroučných textů. Jihlava: Mlýn, 2011.

   B)
   Bible(všichni)
   Úvody k jednotlivým knihám v českém ekumenickém překladu. Např. v: BIBLE. Písmo Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha : Česká biblická společnost 2004.


   C) Biblistika (povinně jeden z uvedených titulů):
   FEE, Gordon D – STUART, Douglas, Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů, 1999.
   IMBACH, Josef, Radost z Bible. Praha: Vyšehrad, 2018.
   VOKOUN, Jaroslav, Číst Bibli znovu jako Bibli. Praha: Česká biblická společnost 2011.

   Další doporučená literatura:
   FILIPI, Pavel, Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich, 2008.
   FILIPI, Pavel, Malá encyklopedie evangelických církví. Praha: Libri, 2008.
   FRÖHLICH, Roland, Dva tisíce let dějin církve. Praha, Vyšehrad, 1999.
   GILLIÈRON, Bernard, Bible nespadla z nebe. Třebenice: Mlýn, 1993.
   GILLIÈRON, Bernard, Církev právě zrozená. Kapitoly ze života prvních křesťanů. Třebenice: Mlýn, 1996.
   KÜNG, Hans, Malé dějiny katolické církve. Brno, Barrister & Principal, Praha, Vyšehrad, 2005.
   LOCHMAN, Jan Milíč, Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha: Kalich, 2012.
   POKORNÝ, Petr, Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993.
   WOLF, Hubert: Krypta. Kapitoly z dějin římské církve od středověku po současnost. Praha: Vyšehrad, 2018.
   Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha, Síť 2001.

   - max. 40 bodů.

   Minimální bodová hranice pro přijetí: 65
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 04.09.2023 Until: 06.09.2023
   Alternative date (of entrance exam): 11.09.2023 Until: 13.09.2023
  • shrink expand
   Další doporučená literatura:
   Fröhlich, R.: Dva tisíce let dějin církve. Praha, Vyšehrad 1999.
   Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha, Síť 2001.
   Předmluvy k jednotlivým biblickým knihám v ekumenickém překladu.
   Küng, H.: Malé dějiny katolické církve. Brno, Barrister & Principal, Praha, Vyšehrad 2005.
   Bible (soustavná znalost a orientace).
   Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990 a další vydání.
   Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha : Kalich 2008.
   Filipi, Pavel: Malá encyklopedie evangelických církví. Praha : Libri 2008.
   Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
   Gillièron, Bernard: Církev právě zrozená. Kapitoly ze života prvních křesťanů. Třebenice : Mlýn 1996.
   Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012 (19941).
   Pokorný, Petr: Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad 1993.
   Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha 1992.
  • shrink expand
   Absolventi jsou připraveni k ekumenicky otevřené a teologicky poučené práci v oblasti své vlastní odbornosti i k práci v různých formách církevních a společenských aktivit.