Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2022/2023. However, the academic year for the next admission procedure is 2023/2024.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Environmental Science (0521VD030008) DSP II

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Environmental Science (P0521D030008)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: English
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 15.12.2022
  • shrink expand
   The program is carried out without any specialization.
  • shrink expand
   The entrance exam is one round and the interview will deal mainly with the dissertation plan and candidate’s knowledge in the given field of study.
   During the entrance examination the candidate must demonstrate the technical and linguistic skills to study the given field, along with abilities necessary for independent scientific work.

   The examination is graded with a maximum of 100 points, of which 15 points may be awarded as a bonus for giving a more specific idea of the study content and planned dissertation in the voluntary application appendix, including the dissertation topic, a brief annotation, an anticipated supervising department and the consent of a specific supervisor to supervise such doctoral project.

   Based on a written request submitted electronically together with the application, but no later than by 6th January 2023, the dean may permit that the entrance exam will take place via information and communication technology, but only for serious and documented reasons such as health or study abroad.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 03.02.2023 Until: 03.02.2023
   Alternative date (of entrance exam): 10.02.2023 Until: 10.02.2023
  • shrink expand
   Studium je koncipováno jako příprava k vědecké kariéře nebo k vysoce odborné tvůrčí činnosti v oblasti orientovaného (resortního) výzkumu, či řízení ochrany životního prostředí ve státní nebo soukromé sféře. Jeho těžištěm je především zpracování disertační práce, které je vhodně doplněno specializačními předměty a předměty „vedlejšího vědeckého základu“.

   Absolvent získá během studia a spolupráce se školitelem návyky v samostatné i týmové tvůrčí práci vycházející z obecné metodologie věd. Je připraven tvůrčím způsobem a na vysoké odborné úrovni řešit problémy základní a aplikované vědy. Má zkušenosti z laboratorní a/nebo terénní práce, je připraven koncipovat výzkumné úkoly, dokáže získané údaje zpracovat příslušnou statistickou a/nebo grafickou metodou a ty publikovat.

   K uplatnění absolventů dochází ve vědeckých (např. AVČR), resortních výzkumných (např. ČHMÚ, ČGS, VÚV TGM) a vysokoškolských institucích, či v řídících funkcích odborných sekcí státní správy (MŽP) i soukromého sektoru.

   Vzhledem k tomu, že studium vyžaduje práci s odborným anglickým textem, komunikaci se zahraničními odborníky, prezentaci výsledků na domácích i mezinárodních konferencích a publikaci výstupů disertační práce v mezinárodním recenzovaném periodiku, je absolvent navrhovaného studijního programu připraven přijmout příslušná místa i v zahraničí.