Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Demography (0314TA330007)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Demography (N0314A330007)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: English
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2022
  • shrink expand
   The programme is implemented without specialization.
  • shrink expand
   The single-round exam in form of an oral interview from Demography.

   The exam is aimed at testing applicant’s general knowledge of the field. The exam includes a discussion about the topic of the applicant’s bachelor thesis and a discussion about a topic for a master thesis.

   Examination is assessed with a maximum of 100 points.

   During the admissions examination, the applicant will present a transcript of the courses completed during previous study.

   The admissions examination is held in English.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 13.06.2022 Until: 17.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2022 Until: 28.06.2022
  • shrink expand
   For study will be accepted with a waiver of the entrance examination
   Graduates of bachelor's degree programs and disciplines
   B0532A330007 Aplikovaná geografie se všemi specializacemi
   B0314A330001 Demografie se všemi specializacemi
   B0114A330001 Geografie se zaměřením na vzdělávání
   1301R007 Geografie a kartografie
   1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
   1301R027 Sociální geografie a geoinformatika
   1303R005 Demografie se sociologií
   1303R004 Demografie se sociální geografií
   1303R002 Demografie s ekonomií
   7504R180 Geografie se zaměřením na vzdělávání
   7504R181 Geografie se zaměřením na vzdělávání
   3913R001 Vědy o Zemi
   1202R011 Povrchová a podzemní voda
   who reached the study average for the first four semesters up to 2.0 incl. This average will include the results of examinations taken up to the last day of the fourth semester (ie the last day of the summer semester).
  • shrink expand
   Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studiu demografie. Další uplatnění je ve výzkumu i aplikované praxi. Jedná se zejména o vědecko-výzkumná pracoviště zabývající se člověkem a lidskými populacemi (od výzkumu ekonomického a sociálního až k výzkumu lékařskému a antropologickému). Odborník v demografii může dále pracovat v oblasti státní správy na všech úrovních (od obecních úřadů po ministerstva a státní statistickou službu) i v soukromém sektoru (výzkumy veřejného mínění, personální agenda velkých podniků, marketing, propagace).

  • shrink expand
   Tuition [CZK] / per period: 60000 CZK / year