Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Microbiology (0511VD030029)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Microbiology (P0511D030029)
  Form of study: combined
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 30.04.2022
  • shrink expand
   The study program provides students with advanced theoretical and practical knowledge in microbiology. The students employ current microbiological, molecular biology, bioinformatic, biochemical, analytical and biophysical methods for the study of microorganisms. The key area of research includes the regulation of physiology of microbial cell with respect to 1) production of antimicrobial compounds and mechanisms of resistance 2) pathogenesis of infection diseases 3) interaction of microorganisms with their environment. The research is also targeted at biodegradation abilities of microbial communities in biogeochemical cycles including bioremediations.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2022, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 13.06.2022 Until: 24.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 07.07.2022 Until: 15.07.2022
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2022.
  • shrink expand
   The graduate acquires deep theoretical knowledge in microbiology. He/she is able to employ current microbiological, molecular biology, bioinformatic, biochemical, analytical and biophysical methods for the study of microorganisms and to apply this knowledge in the independent and creative research project. He/she is able to propose a solution of a given scientific problem and to correctly evaluate and interpret the obtained data. The graduate is ready to solve the basic research problems in microbiology as well as those of applied microbiology (industrial , medical and environmental) and biotechnology.