Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Teacher Education of Geography for Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of History for Lower and Upper Secondary Schools (0114TA300003 / 0114TA300090) - double subject study

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Teacher Education of Geography for Upper Secondary Schools (N0114A300003)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2022
  • shrink expand
   Program Učitelství geografie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školy (minor).

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geografie a dějepis v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a Dějepis se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).
   Součástí zkoušky je také motivační pohovor s uchazeči (důvody zájmu o studium učitelství, předchozí aktivity v oboru, předpokládané zaměření diplomové práce apod.).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 13.06.2022 Until: 17.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2022 Until: 28.06.2022
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=nav

  • shrink expand
   The graduate is competent to teach geography, particularly at upper secondary schools and multiple-year grammar schools, because he possesses systematic knowledge and skills in the science of geography and its disciplines, as well as basic knowledge and skills in general and subject didactics, in pedagogy and psychology.
   The graduate of the follow-up Master’s programme Training History Teachers for Lower and Higher Secondary Schools acquires general skills for teaching (above all) history at all types of schools and for both educational and specialty jobs at memory institutions, such as an educator or methodology specialist.