Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Teacher Education of Chemistry for Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Physics for Upper Secondary Schools (0114TA300108 / 0114TA110003) - double subject study

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Teacher Education of Chemistry for Upper Secondary Schools (N0114A300108)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2022
  • shrink expand
   Program Učitelství chemie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství fyziky pro střední školy (minor).
   Výuka je uskutečňována ve spolupráci s MFF UK.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Chemie a fyzika v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání a Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).
   Součástí zkoušky je také motivační pohovor s uchazeči (důvody zájmu o studium učitelství, předchozí aktivity v oboru, předpokládané zaměření diplomové práce apod.).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 13.06.2022 Until: 17.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2022 Until: 28.06.2022
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení
   http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=nav
  • shrink expand
   Graduates have expertise in major chemical disciplines and practical skills in a chemical laboratory, together with skills in pedagogy, psychology, and didactics of chemistry, and can use them in interdisciplinary relationships with the associated field. Graduates can teach using knowledge of chemistry, didactic skills, and sufficient pedagogical–psychological background.
   Graduates are fully qualified physics teachers for upper and lower secondary school. Their knowledge of physics is sufficiently broad and deep to work even with talented students. They have skills necessary to motivate students and to direct their work. They use various pedagogical and psychological methods and they have sufficient practical teaching experience.