Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Geography for Teacher Education with double curriculum study Biology for Teacher Education (0114RA330001 / 0114RA030005) - double subject study

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Geography for Teacher Education (B0114A330001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2022
  • shrink expand
   Program Geografie se zaměřením na vzdělávání (maior), v němž student povinně zpracovává bakalářskou práci,
   umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání (minor).

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.


  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2022 Until: 10.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 21.06.2022 Until: 22.06.2022
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=bak

  • shrink expand
   Graduates are educated in geography, pedagogy and psychology and can evaluate and interpret geographical information in regional context at different geographic scales. They apply a distinct geographic perspective to various interdisciplinary fields. They are prepared to work in education, tourism, development agencies, media and public administration.
   The graduate gained basic knowledge of individual biological areas. He is ready to study the follow-up master study program of biology for secondary schools or study programs of specialized biological direction. He/she can apply in economic-social institutions oriented on the field of natural sciences.