Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Biochemistry (0531RA130018)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Biochemistry (B0531A130018)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2022
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Biochemie se zabývá chemií biologických systémů a studiem života na molekulární úrovni. Je velice atraktivním a rychle se rozvíjejícím oborem pokrývajícím hraniční oblast mezi biologií a chemií. Biochemie rovněž nachází široké uplatnění a využití v mnoha dalších oblastech, zejména v lékařství, farmacii, zemědělství, veterinární medicíně a v ochraně životního prostředí.
  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Chemie.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2022 Until: 10.06.2022
   Alternative date (of entrance exam): 21.06.2022 Until: 22.06.2022
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
   http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=bak
  • shrink expand
  • shrink expand
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • shrink expand
   Absolventi jsou vybaveni základními teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z hlavních biochemických a molekulárně biologických disciplín. Nacházejí uplatnění ve výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol. Vedle toho působí v klinických laboratořích lékařských zařízení, v různých farmaceutických institucích i na pracovištích ochrany životního prostředí. Řada absolventů pokračuje ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu biochemie ať v naší republice, nebo v zahraničí.