Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2023/2024.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Psychology (0313TA230007)

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Psychology (N0313A230007)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 25
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2021
  • shrink expand
   The Psychology study program is a continuation of the bachelor study of Psychology with the extension of special pedagogy. It provides deepened and specialized knowledge and skills in basic psychological disciplines in the following areas: psychological research, methodology and psychological diagnostics, counselling and school psychology, clinical psychology, psychopathology, psychotherapy. Great emphasis is also put on research training and internships in professional practice facilities. Graduates find employment in various areas of applied psychology: at workplaces of psychological practice in education, health care, social and non-profit organizations. This is enabled by the concept of study, based on the development of professional knowledge, skills and competences, in line with the requirements of the Ministry of Education for the regulated profession of school (counselling) psychologist, but also the EuroPsy standards allowing employment in EU countries respecting this standard. An integral part of the program is a scientific preparation which should allow for future PhD studies of the program graduates.
  • shrink expand

   Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu a lze v ní získat maximálně 100 bodů.

   V písemné zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Psychologie na PedF UK (viz Státní závěrečné zkoušky Bc studia - otázky; tamtéž doporučená literatura). Test je tvořen úlohami s výběrem z nabízených odpovědí, obsahuje 15 % úloh, které jsou formulovány v angličtině na úrovni jednodušších odborných textů. Ukázky otázek z přijímacího testu jsou na webu katedry psychologie.

   Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 100 otázek

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 07.06.2021 Until: 18.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2021 Until: 29.06.2021
  • shrink expand
   Ve shodě s koncepcí dvoustupňové přípravy na regulované povolání psychologa a s ohledem na Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek absolventi bakalářského studijního programu Psychologie. Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků, spolu s přihláškou nejpozději do 28. 02. 2021. Shodu předchozího studia s programem posuzuje garant studijního programu prostřednictvím studijního oddělení fakulty do 30. 04. 2021. Uchazeči stejného studijního programu na PedF UK tento výpis nemusí dokládat.
  • shrink expand

   Změna termínu ověření pro všechny studijní programy:

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07. 06. 2021 do: 09. 07. 2021

   Náhradní termín (přijímací zkoušky) od: 12. 06. 2021 do: 14. 07. 2021
   (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném termínu)

  • shrink expand

   Viz literaturu doporučenou ke státní závěrečné zkoušce z bakalářského studia Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku: http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=116

   Ukázku modelového testu naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.

  • shrink expand
   Graduates of Psychology in the subsequent master's studies deepen and further specialize their knowledge and skills acquired in the bachelor's studies of psychology. It involves training in psychological disciplines in the following areas: psychological research; methodology and psychological diagnostics; counselling psychology; school and educational psychology; clinical psychology and psychopathology. Graduates of the program have skills to work in psychological research and experience in professional internships, which they will benefit from in their future practice. Their knowledge and skills are in accordance with the requirements of Ministry of Education for graduates of regulated professions (school and counselling psychologist), their knowledge and skills correspond to the requirements of the European Certificate in Psychology. Graduates will find employment in various areas of psychological practice in education, health care, social and non-profit organizations, research, etc. They are prepared for doctoral studies in psychology.