Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  On Sunday, January 30, 2022, between 9:00 and 22:00, the Study Information System will not be running due to an upgrade of the Oracle database.

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Political and Regional Geography (0314TA330003)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Political and Regional Geography (N0314A330003)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  17 / 17

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2021
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Politická a regionální geografie je navazujícím magisterským studijním oborem, který je určen uchazečům majícím zájem získat odborné geografické vzdělání s důrazem na propojení přírodních a společenských složek Země.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geografie a obecná regionální a politická geografie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů bakalářského oboru Geografie a kartografie, včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 14.06.2021 Until: 18.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2021
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • shrink expand
   The graduates are trained to deal with theoretical and practical issues associated with the political and regional differentiation of the world. The program focuses on the following topics: the political divisions of the world and geopolitical behavior of states, environmental politics, globalization processes, conflict regions, regional geography of world macroregions, democratization, nationalism, ethnicity, cultural geography, macroregional integration, and environmental effects of economic development. The graduates are also trained in various techniques, including statistical analysis, geographic information systems and qualitative research methods. The graduates can seek employment as researchers, project managers and managers in the fields of international relations, non-governmental organizations and transnational corporations.