Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Social Epidemiology (0588TA330001)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Social Epidemiology (N0588A330001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Short note: Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  13 / 13

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2021
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Studium je dvouleté. Z hlediska šíře poskytovaného vzdělání a zejména hloubky teoretického a praktického osvojení jednotlivých poznatků je toto studium univerzitního směru na vysokých školách v ČR unikátní. Inovativní přístup oboru sociální epidemiologie spočívá především v jeho multidisciplinárním pojetí, kterým se liší od příbuzných oborů (např. Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na LF v Plzni), jež jsou založeny na striktním využití paradigmatu buď čistě lékařských či naopak pouze společenských věd.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Základní orientace v problematice sociální epidemiologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   U přijímací zkoušky se předkládá:
   - motivační dopis
   - výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)
   - výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 14.06.2021 Until: 18.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2021
  • shrink expand
   Absolventi se uplatňují v základním i aplikovaném epidemiologickém výzkumu, který se nejrůznějším způsobem dotýká shromažďování nebo analýzy epidemiologických a demografických dat, na vysokých školách a ve zdravotních ústavech (ve spolupráci s lékaři, plnit úkoly v oblasti prevence onemocnění a ochrany veřejného zdraví). Zkušenosti absolventů díky jejich zapojení do mezinárodních projektů již v rámci studia podporují jejich uplatnění na zahraničních pracovištích.