Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  On Sunday, January 30, 2022, between 9:00 and 22:00, the Study Information System will not be running due to an upgrade of the Oracle database.

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Hydrology and Hydrogeology (0532RA330029)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Hydrology and Hydrogeology (B0532A330029)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  41 / 41

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2021
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Studium programu dává studentům možnost získat vzdělání a praktické dovednosti v oblasti výzkumu, ochrany a managementu povrchových a podzemních vod. Hydrologie představuje strategickou vědní disciplínu s mimořádným společenským významem - komplexní znalosti o hydrosféře jsou zásadní pro poznání zákonitostí výskytu a oběhu vody na Zemi, jejího využití a ochrany i řízení rizik, spojených s extrémními formami jejího působení.
   Studijní program je navíc v ČR jedinečný tím, že propojuje oblasti povrchové a podzemní složky vodního prostředí a má mezioborový charakter s vazbami na další přírodovědné obory.
   V rámci studia, terénních a laboratorních praxí a zapojení do badatelských projektů studenti získávají znalosti o procesech, řídících výskyt, oběh a kvalitu povrchových a podzemních vod, stejně jako poznatky o využívání a ochraně vod. Seznámí se zákonitostmi hydrologického cyklu a dopadu klimatických změn na vodní složku prostředí Země, s mechanismem pohybu vody v přírodě, vlivem krajinných složek a jejich změn na oběh a složení vod a výskyt organismů žijících ve vodách.
   Při výuce je kladen důraz na propojení základních teoretických poznatků s praktickými dovednostmi při terénním výzkumu a využití informačních technologií. Je předpoklad, že absolventi oboru budou dále pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském stupni, zároveň jsou ale připraveni vykonávat odbornou práci ve výzkumné i praktické sféře.
  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 08.06.2021 Until: 11.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 22.06.2021
  • shrink expand
   Přijímací zkouška se nekoná (byla zrušena). Přijati budou všichni přihlášení uchazeči, kteří splní podmínku dosažení středoškolského vzdělání.
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • shrink expand
  • shrink expand
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • shrink expand
   The graduate has interdisciplinary knowledge of basic sciences and geosciences with an emphasis on the occurrence, circulation, contamination and surface and underground water protection. Understands the basics of disciplines necessary for understanding, analysis and interpretation of the processes and mechanisms related to the occurrence and circulation of water in the landscape, and its anthropogenic influence. Has practical knowledge of modern research methods and geoinformation technologies, and skills to use modern devices for
   laboratory and field research. The graduate is able to solve independently basic analytical tasks in the field of water management and to solve specialized technical works within hydrological and water management studies, including projects dealing with water resources protection.