Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  On Sunday, January 30, 2022, between 9:00 and 22:00, the Study Information System will not be running due to an upgrade of the Oracle database.

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Earth Sciences (0532RA330026)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Earth Sciences (B0532A330026)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  24 / 24

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2021
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Studijní program Vědy o Zemi studentům poskytuje základní informace o vývoji a fungování Země. Obor je motivován postupující globální změnou, která vyvolává výkyvy v chodu počasí, vývoji klimatu, ovlivňuje koloběh vody, biogeochemické cykly důležitých živin i toxických látek a další klíčové procesy na planetě. V České republice chybí obor, který by studenty seznamoval v komplexním pohledu se základy fyzického uspořádání planety a z něj vyplývajícím látkovým a energetickým metabolismem. Pochopení těchto procesů je klíčové pro úspěšnou adaptaci na probíhající globální změny a pro zmírnění jejich dopadů na společnost.
   Studium bakalářského programu Vědy o Zemi připraví studenty pro navazující magisterské studium v oborech zabývajících se zejména fungováním abiotických procesů v prostředí naší planety tj. geologii, geografii a vědách o životním prostředí.
   Program poskytne absolventům vysokoškolské základy v předmětech, které se týkají procesů probíhajících ve svrchních částech zemské kůry až do atmosféry. Vyučované předměty pokrývají zejména geovědní a environmentální disciplíny jako např. geologie, geomorfologie, hydrologie a hydrogeologie, vědy o atmosféře, pedologie, ale i chemie a fyziky týkající se Země a geologických procesů.
  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie nebo Chemie nebo Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 08.06.2021 Until: 11.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 22.06.2021
  • shrink expand
   Přijímací zkouška se nekoná (byla zrušena). Přijati budou všichni přihlášení uchazeči, kteří splní podmínku dosažení středoškolského vzdělání.
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • shrink expand
  • shrink expand
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • shrink expand
   The graduate is educated in the disciplines of Earth Sciences, has broad theoretical knowledge and is capable of practical applications in the fields of geology, geography and the environment. (S)he is capable of finding and processing information in a number of fields of geology, geography, the environment, hydrology and hydrogeology, pedology, etc. (S)he is capable of planning professional and applied geological work and of dealing with environmental problems. Because of broader and more general nature, people graduating from this program have a greater choice in selecting a master’s study programme and are able to continue their studies in Geology, Geography, Environmental Sciences and Environmental Chemistry at the Faculty of Sciences of Charles University or other faculties with suitable certified master’s programmes.