Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  General Geography (0532VD330018) DSP II

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: General Geography (P0532D330018)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.12.2020
  • shrink expand
  • shrink expand
   A graduate is trained to perform individual as well as collaborative scientific and pedagogical tasks. Has insight into geography, is able to apply theoretical and methodological approaches of natural and social sciences to propose solutions for complex problems in Czech and international context. Is able to apply integrative approaches developed within geography and neighbouring disciplines to promote solutions within problem-oriented interdisciplinary basic and applied research. Through utilization of field and qualitative research methods, historical sources and modern geoinformation technologies, analyzes, understands and interprets development, processes and mechanisms leading to environmental transformations, driving forces behind landscape and regional changes on various geographical scales, in diverse periods, environmental and societal contexts; understands the nature of environmental and societal risks; develops synthesizing conclusions on transformations of landscapes and nature-society interactions. Is prepared to work in academic, decisive, commercial and non-profit sectors.
   The purpose of the study programme is to enable successful students of the pre-graduate master programme Landscape and society and of related geographical and neighbouring disciplines to develop holistic and integrative approaches to study of long-term landscape changes, to understand transformations of nature-society interactions, and to apply gained abilities within complex landscape management and protection practices as well as within local and regional development.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče/ky v rámci odbornosti daného studijního programu.
   Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu.
   Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/ky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč/ka prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 05.02.2021 Until: 05.02.2021
   Alternative date (of entrance exam): 10.02.2021 Until: 10.02.2021
  • shrink expand
   A graduate is trained to perform individual as well as collaborative scientific and pedagogical tasks. Has insight into geography, is able to apply theoretical and methodological approaches of natural and social sciences to propose solutions for complex problems in Czech and international context. Is able to apply integrative approaches developed within geography and neighbouring disciplines to promote solutions within problem-oriented interdisciplinary basic and applied research. Through utilization of field and qualitative research methods, historical sources and modern geoinformation technologies, analyzes, understands and interprets development, processes and mechanisms leading to environmental transformations, driving forces behind landscape and regional changes on various geographical scales, in diverse periods, environmental and societal contexts; understands the nature of environmental and societal risks; develops synthesizing conclusions on transformations of landscapes and nature-society interactions. Is prepared to work in academic, decisive, commercial and non-profit sectors.
   The purpose of the study programme is to enable successful students of the pre-graduate master programme Landscape and society and of related geographical and neighbouring disciplines to develop holistic and integrative approaches to study of long-term landscape changes, to understand transformations of nature-society interactions, and to apply gained abilities within complex landscape management and protection practices as well as within local and regional development.