Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing (0532VD330022) DSP II

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing (P0532D330022)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.12.2020
  • shrink expand
   The study program is based on the interconnection and synthesis of geographic information systems, cartography and remote sensing disciplines. It provides students with advanced theoretical and practical knowledge in these disciplines, introduces modern methodological approaches and techniques and tools in these fields and the possibilities of their use in solving current problems in natural and social, especially geographical sciences with an emphasis on interdisciplinary overlaps.

   The program includes scientific research and applications in the field of:
   - advanced methodological and technological procedures for spatial data analysis in geographic information systems and their applications
   - data collection and analysis using advanced remote sensing methods
   - theory of database systems design and spatial data distribution
   - organization, standardization, modeling and interpretation of spatial data
   - development of advanced tools for raster and vector data analysis
   - digital technology of modern map creation, development of new methods of automated processing of cartographic data and cartographic production systems
   - distribution and user access to spatial information on the Internet
   - creation and governance of national and transnational geoinformation infrastructure.

   The aim of the study is also to create conditions for student participation in international scientific research collaboration and gaining necessary communication and professional skills, especially in the form of internships at foreign institutions.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče/ky v rámci odbornosti daného studijního programu. Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu.
   U každého uchazeče/ky bude hodnocena motivace k vědecké práci, jazykové schopnosti, dosavadní odborné, výzkumnou úroveň a proveditelnost doktorského studia v předepsané době.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 05.02.2021 Until: 05.02.2021
   Alternative date (of entrance exam): 10.02.2021 Until: 10.02.2021
  • shrink expand
   The graduates have deep theoretical knowledge and practical skills in the field of geoinformatics, cartography and remote sensing and they are specialists in one of these fields. They can independently solve theoretical and practical tasks and use modern tools and technologies in the field of spatial data acquisition, analysis, interpretation and synthesis. They become distinctive scientific persons, can apply the acquired knowledge and skills as well as the ability of creative thinking to solve complex scientific problems. Emphasis is placed on developing the ability to work in an international team and establish international contacts in the professional community. The graduates will be able to successfully apply for research, consultancy or management positions in scientific institutes, universities, state institutions and organizations and in the commercial sector in interdisciplinary research, development and applications in the field of Earth sciences, environmental, technical and social sciences, specifically in the areas of geoinformation systems, cartographic production systems, image data processing and analysis, spatial modeling and animation, geoinformation database technology development and design of geoinformation infrastructures.