Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Physical Geography and Geoecology (0532VD330020) DSP II

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Physical Geography and Geoecology (P0532D330020)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.12.2020
  • shrink expand
   The doctoral study programme ‘Physical Geography and Geoecology’ prepares students for independent research at the international level. This research concerns, among others, the spatial and temporal interaction between the natural environment and the society. Contemporary physical geography is primarily composed of the fields of geomorphology, hydrology, climatology, meteorology, biogeography, and pedogeography. Research in physical geography compliments advances in other scientific fields, such as geology and geophysics, geoinformatics, biology, and ecology. An important research approach in physical geography and geoecology is the comparison of modern-day natural phenomena with their evolution in the past. Understanding the dynamics of the natural environment in the past, especially during the Quaternary, enables projections into the future, both at the regional and global level.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče/ky v rámci odbornosti daného studijního programu.
   Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut):
   (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu.
   Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/ky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč/ka prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 05.02.2021 Until: 05.02.2021
   Alternative date (of entrance exam): 10.02.2021 Until: 10.02.2021
  • shrink expand
   The graduates of the ‘Physical Geography and Geoecology’ doctoral study programme have advanced knowledge and skills in their chosen specialization as well as a broad general expertise in related fields. Therefore, they are well equipped for independent research, including complex multidisciplinary investigations, such as understanding natural hazards and assessing their risk for the society. At the same time, they are fully qualified users of remote sensing, GIS and statistictical software techniques that can be applied to geoscience and geoecology problems. The graduates are well-versed in relevant international literature, including literature on the interactions of society and the natural environment at all scales. Their acquired work competence and the broad understanding of the natural environment and its interactions with the society predisposes the graduates for successful collaboration with experts from other research fields or other lines of work.