Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  On Saturday, January 29, 2022, between 9:00 and 22:00, the Study Information System will not be running due to an upgrade of the Oracle database.

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Didactics of Geography (0532VD330026) DSP II

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Didactics of Geography (P0532D330026)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.12.2020
  • shrink expand
   The study programme Didactics of Geography comprises a wide range of issues related to monitoring, innovations and evaluation of geographical education and education of individuals and society. The acquired professional skills include didactics of geography, but also some other fields of study (especially geography, pedagogy, psychology, IT and sociology), that are necessary to solve multidisciplinary problems. The level of these professional skills is comparable to the level of similar doctoral programmes abroad.
   The graduate is prepared to do scientific work in team and individually, to teach and to manage activities in the field of geographical education. The latter means that the graduate is able to contribute to solution of issues in geography education such are planning, realisation and evaluation of geographical education in relation to a broader context of education and its goals.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče/ky v rámci odbornosti daného studijního programu.
   Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut):
   (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu.
   Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/ky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč/ka prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 05.02.2021 Until: 05.02.2021
   Alternative date (of entrance exam): 10.02.2021 Until: 10.02.2021
  • shrink expand
   The graduate gains a deep insight into the field of geography teaching by acquiring professional skills in didactics of geography, but also some other fields of study (especially geography, pedagogy, psychology, IT and sociology), that are necessary to solve multidisciplinary problems. The level of these professional skills is comparable to the level of similar doctoral programmes abroad.
   The graduate is prepared to do scientific work in team and individually, to teach and to manage activities in the field of geographical education. The latter means that the graduate is able to contribute to solution of issues in geography education such are planning, realisation and evaluation of geographical education in relation to a broader context of education and its goals.