Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Demography (0532VD330014) DSP II

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Demography (P0532D330014)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.12.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Demografie popisuje, analyzuje a hodnotí procesy demografické reprodukce (porodnost,úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost) v kontextu populačního vývoje jednotlivých zemí,kontinentů a světa jako celku. Poskytuje základní vstupní poznatky všem oborům, které se zabývají lidmi, lidskými populacemi a společností (antropologie, sociologie, historie, ekonomie, politologie,sociální lékařství, sociální geografie, ekologie, mezinárodní vztahy aj.). Populační prognózy jako výsledek demografického poznání mají pak široké teoretické, ale i praktické využití administrativě,zdravotnictví, školství, pojišťovnictví a v celé ekonomické a sociální sféře.

  • shrink expand
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče/ky v rámci odbornosti daného studijního programu. Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu
   Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/ky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 05.02.2021 Until: 05.02.2021
   Alternative date (of entrance exam): 10.02.2021 Until: 10.02.2021
  • shrink expand
   The graduate of the doctoral study of demography is a specialist in the field of Demography and Population Studies. S/he addresses demographic issues in the context of social, economic, cultural, political, medical and/or environmental developments. S/he processes various types of population analyzes, model projections and forecasts, including derived estimates of future infrastructural needs. S/he analyzes the population climate and proposes concepts and specific public policy measures. S/he works as an expert in research, state administration, especially at the level of ministries and in the State Statistical Service (demographic, health and social statistics), as well as in the corporate sector, especially in large companies, and consulting, marketing and other agencies. S/he is qualified for professional work in institutions.