Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Teacher Education of Geology for Upper Secondary Schools with associated study Teacher Education of Biology for Upper Secondary Schools (0114TA33A798 / 0114TA03A849) - double subject study

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Teacher Education of Geology for Upper Secondary Schools (N0114A33A798)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program Učitelství geologie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství biologie pro střední školy (minor).

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.

  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Biologie a geologie v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.


  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   The graduate is qualified to teach geology, particularly at secondary schools and multiple-year grammar schools, because the graduate possesses systematic knowledge and skills in the science of geology and its disciplines, as well as basic knowledge and skills in general and subject didactics, in pedagogy and psychology.
   The graduate has proven his expertise in biology with a deeper insight into individual biological areas, is able to interconnect and use them in applied biological disciplines. He/she has the necessary knowledge and skills in didactics of biology. He/she is prepared for the profession of biology teacher at secondary schools.