Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Geology for Teacher Education with associated study Biology for Teacher Education (0114RA330004 / 0114RA030005) - double subject study

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Geology for Teacher Education (B0114A330004)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes
  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program Geologie se zaměřením na vzdělávání (maior), ve němž student povinně zpracovává bakalářskou práci,
   umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání (minor).

  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 09.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 23.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.

  • shrink expand
   The graduate has acquired the expertise in geology, pedagogy and psychology. They can critically evaluate and interpret data and information from geoscientific disciplines and apply them in teaching and various future professions. They are prepared to work in education, public administration, nature protection and media.
   The graduate gained basic knowledge of individual biological areas. He is ready to study the follow-up master study program of biology for secondary schools or study programs of specialized biological direction. He/she can apply in economic-social institutions oriented on the field of natural sciences.