Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Teacher Education of Chemistry for Upper Secondary Schools (0114TA13A801)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Teacher Education of Chemistry for Upper Secondary Schools (N0114A13A801)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes
  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je koncipován jako plný studijní plán, neumožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu.

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Chemie v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020 pokud splní uvedené podmínky.

   Jiné důvody, než studium uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
   Učitelství chemie pro střední školy budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
   7504R009 Chemie se zaměřením na vzdělávání
   7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání
   kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 3,0 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).
  • shrink expand
   Absolvent je kvalifikovaným učitelem chemie pro střední školu. Má potřebné znalosti z pedagogiky a psychologie a umí tyto znalosti prakticky využívat. Získá profesní dovednosti absolvováním pedagogické praxe na středních školách.