Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Teacher Education of Chemistry for Upper Secondary Schools with associated study Teacher Education of Biology for Upper Secondary Schools (0114TA13A801 / 0114TA03A849) - double subject study

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Teacher Education of Chemistry for Upper Secondary Schools (N0114A13A801)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program Učitelství chemie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství biologie pro střední školy (minor).

   Učitelství geografie pro střední školy je studijní obor určený pro přípravu středoškolských pedagogů.

  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Chemie a biologie v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání a Biologie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.


  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand

   The graduate has proven his expertise in biology with a deeper insight into individual biological areas, is able to interconnect and use them in applied biological disciplines. He/she has the necessary knowledge and skills in didactics of biology. He/she is prepared for the profession of biology teacher at secondary schools.