Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Teacher Education of Geography for Upper Secondary Schools with associated study Teacher Education of Physical Education for Upper Secondary Schools (0114TA300003 / 0114TA3000480000) - double subject study

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Teacher Education of Geography for Upper Secondary Schools (N0114A300003)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes
  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program Učitelství geografie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (minor).
   Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu.

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.

  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geografie a tělesná výchova v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.


  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020 pokud splní uvedené podmínky.

   Jiné důvody, než studium uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
   Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
   budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
   7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
   7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání
   kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,000 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).


  • shrink expand
   The graduate is competent to teach geography, particularly at upper secondary schools and multiple-year grammar schools, because he possesses systematic knowledge and skills in the science of geography and its disciplines, as well as basic knowledge and skills in general and subject didactics, in pedagogy and psychology.
   Graduates of the study program acquire general and specialized knowledge and skills in the fields of pedagogy, didactics, psychology, and didactics of specific sports activities. Graduates of the study program are entitled to work as a physical education teacher at all types of higher secondary schools and the second level of elementary schools.