Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Geography for Teacher Education (0114RA330001)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Geography for Teacher Education (B0114A330001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes
  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je koncipován jako plný studijní plán, neumožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu.

   Studijní program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.
  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Geografie nebo Matematika.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 09.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 23.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • shrink expand
  • shrink expand
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • shrink expand
   Graduates are educated in geography, pedagogy and psychology and can evaluate and interpret geographical information in regional context at different geographic scales. They apply a distinct geographic perspective to various interdisciplinary fields. They are prepared to work in education, tourism, development agencies, media and public administration.