Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2020/2021. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Sports Management (0413TA280002)

  Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
  Study programme: Sports Management (N0413A280002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 60
  Standard length of study: 2 years
  Short note: Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  70 / 83

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   The aim of the Master Study Programme, branch the Management of Physical Education and Sport is to prepare students for their career in leading pozitions of sport institutions.
   The study arrangement follows the Bachelor Study Programme Management of Sport and Economics. The Programme also matches with international study programmes within the European Union. The aim of the Programme is to educate well-qualified students in the area of sport management so they would become skilled leaders. Using the management and marketing skills in Kinanthropology makes this Programme unique and different from other studies of management. Variable international cooperations (for example a grant of Ministry of Education Youth and Sports within the Czech – Bavarian cooperation 8E15B013) prove that the Programme matches with sport management programmes in the world.
   It is an academic Programme with the elements of professional aspects.
  • shrink expand

   Přijímací  zkouška  je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   1. Písemná zkouška – test z matematiky v rozsahu Bc. studia studijního programu Management tělesné výchovy a sportu( 0 - 100 bodů)

   5 příkladů (1 celý vypočítaný příklad  --- 20 bodů)

   2. Písemná zkouška – test z anglického jazyka (0 - 100 bodů)

   10 úloh – vždy jen jedna správná odpověď (1 otázka --- 10 bodů)

   3. Písemná zkouška - test odborných vědomostí v rozsahu Bc. studia studijního programu Management tělesné výchovy a sportu (0 - 100 bodů)

   20 otázek – vždy jen jedna správná odpověď (1 otázka --- 5 bodů)

   Bez přestávky mezi jednotlivými testy

   Celkem možno získat:                                               0- 300 bodů

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 01.06.2020 Until: 04.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 15.06.2020 Until: 17.06.2020
   Medical fitness: sport physician
  • shrink expand

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeči, kteří splnili bodový limit pro přijetí ke studiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Upozorňujeme, že prohlídka od sportovního či tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

   Podmínkou přijetí je dosažení bakalářského vzdělání v jednom ze studijních programů/oborů:

   Management tělesné výchovy a sportu nebo obdobných manažersko-ekonomických oborů s doložením úspěšně vykonané bakalářské státní zkoušky z Ekonomie nebo zkoušek z předmětů  Makroekonomie a  Mikroekonomie s minimálním ziskem 10 kreditů z obou, dále pak s  doložením úspěšně absolvovaných předmětů Management a Marketing.

   V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru.

  • shrink expand
   no
  • shrink expand
   Absolvent navazujícího magisterského studia se uplatňuje jako
   - pracovník profesionálního aparátu neziskových organizací ve sportu – sportovních svazů a sportovních klubů, samostatných sportovních asociací,
   - řídící pracovník v profesionálních sportovních klubech,
   - pracovník marketingových a personálních úseků obchodních společností ve sportu nabízejících sportovní služby a sportovní zboží.