Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Global Migration and Development Studies (0532TA330017)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Global Migration and Development Studies (N0532A330017)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Short note: Povinnou elektronickou přílohou k přihlášce je motivační dopis.
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  13 / 20

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Jde o interdisciplinárně zaměřený program, který poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně-vědně, tak přírodovědecky, resp. environmentálně zaměřených. Cílem studia je poskytnout teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy. Důraz je položen na zasazení aktuálních problémů do kontextu dlouhodobých změn globálního systému. Reflektovány jsou nové výzvy a potřeby související s narůstající provázaností současného světa a rostoucím významem globálních procesů pro lokální a regionální vývoj.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Základní orientace v problematice migrace a rozvoje v geografických souvislostech.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   U přijímací zkoušky se předkládá:
   - motivační dopis
   - výtisk bakalářské práce (obhájené nebo rozpracované)
   - výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Absolventi mají předpoklady k praktickému uplatnění doma i v zahraničí a též možnost dalšího rozvinutí své studijní a vědecké činnosti v rámci doktorských studijních programů geografie, mezinárodních rozvojových studií i jiných. Získané praktické dovednosti se vztahují k vytváření koncepcí, řízení a evaluaci projektů orientovaných na problematiku rozvojové spolupráce a mezinárodního rozvoje, rozvojového vzdělávání, otázky integrace imigrantů a jiných.