Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Hydrology and Hydrogeology (0532TA330014)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Hydrology and Hydrogeology (N0532A330014)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  7 / 13

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětů Geologie a geografie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oborů.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020, pokud splní uvedené podmínky.
   Jiné důvody, než studium uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru
   Hydrologie a hydrogeologie
   budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
   1301R023 Fyzická geografie a geoinformatika
   1201R004 Geologie
   1604R002 Hospodaření s přírodními zdroji
   1201R018 Geotechnologie
   kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).
  • shrink expand
   Graduates of the Hydrology and Hydrogeology master study programme gain general and specialized knowledge of phenomena and processes in hydrosphere and influences of human society on water resources and water circulation on the Earth including impact on quality of surface and underground water. During the studies, they gain scientific knowledge about hydrology, hydrogeology, hydrochemistry and water treatment, information about water ecosystems and master the methods of field survey, laboratory analytical training, remote sensing, GIS and basics of numerical modelling. The graduate is capable of solving partial and complex tasks individually and improving his professional qualifications. He is prepared for further scientific career as well as practical employment in public administration or private sector.