Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Physical Chemistry (0531TA1300190000)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Physical Chemistry (N0531A130019)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
  • shrink expand
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Biofyzikální chemie
   Fyzikální chemie
   Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

   Fyzikální chemie je interdisciplinární obor, ve kterém se využívají fyzikální metody a teorie ke studiu chemické problematiky. Obor se experimentálně i teoreticky zabývá příčinami a obecnými zákonitostmi chemických dějů, vztahy mezi chemickou stavbou a vlastnostmi látek, vývojem metod identifikace složení a struktury látek a metod studia dějů na submolekulární, molekulární a supramolekulární úrovni. Pro tento obor jsou charakteristické multidisciplinární přístupy.

  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Fyzikální chemie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Absolvent studijního oboru fyzikální chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti fyzikální chemie. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, matematiky a práce s výpočetní technikou. Protože fyzikálně chemické metody a metodiky jsou nedílnou součástí všech chemických i příbuzných oborů, nabízejí se absolventům široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavů a výrobních subjektů s chemickým, biochemickým, fyzikálním, biofyzikálním, materiálovým, farmakologickým a lékařským zaměřením.