Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Organic Chemistry (0531TA130024)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Organic Chemistry (N0531A130024)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  8 / 13

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   V rámci magisterského studijního programu Organická chemie získávají studenti základní i pokročilé informace a praktické dovednosti především v oblasti syntézy organických sloučenin jak klasickými tak i moderními progresivními metodami. Náležitá teoretická i praktická příprava probíhá i v oboru interpretace struktur i složitých organických molekul za využití instrumentálních technik. Pozornost je věnována i fyzikálně-chemickým aspektům organických reakcí, jejich mechanismům a rovněž biologickým účinkům organických látek či jejich výskytu v přírodě.
   Studium, které je koncipováno jako komplexní příprava v oboru s uplatněním jak ve výzkumné sféře tak i komerčních oblastech zabývajících se produkcí a využitím organických sloučenin, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou pokrývající pokročilé poznatky z organické chemie a oborů s ní bezprostředně souvisejících.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Organická chemie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Absolvent magisterského programu v oboru organická chemie disponuje především pokročilými znalostmi organické syntézy, mechanismů organických reakcí, stanovení struktury organických sloučenin a instrumentálních separačních metod. Nezanedbatelné jsou i poznatky z oblasti chemie přírodních látek, organické fyzikální chemie, organické analýzy a chemické informatiky. Absolvent nalézá uplatnění jak na pracovištích základního a aplikovaného výzkumu, tak i v lékařských, farmaceutických či ekologických laboratořích nebo v technologické praxi.