Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Macromolecular Chemistry (0531TA130022)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Macromolecular Chemistry (N0531A130022)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  1 / 3

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Makromolekulární chemie (MCH) se konstituovala jako samostatný chemický vědní obor v letech 1920 – 1930, a to na základě studia syntetických polymerů a technicky významných biopolymerů (zejména celulosy a přírodního kaučuku) a v souladu s požadavky praxe na nové, dobře zpracovatelné, přiměřeně levné a přitom kvalitní textilní, konstrukční, obalové a elektroizolační materiály, kaučuky pro gumárenský průmysl a laky a emaily pro povrchové úpravy výrobků všech typů. Tato materiálová éra MCH kulminovala v letech 1950-60, kdy byl svět doslova okouzlen vším, co bylo z „umělých hmot“.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Makromolekulární chemie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Absolvent studijního oboru makromolekulární chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti makromolekulární chemie, fyzikální chemie a chemie materiálů. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, biofyzikální chemie, matematiky a práce s výpočetní technikou. Interdisciplinární vzdělání absolventům dává široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavů a výrobních subjektů se zaměřením na vývoj, výzkum a aplikace polymerů nejen v oblasti nových materiálů, ale i v oblastech elektroniky, farmakologie, biomedicíny a ekologie.