Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Zoology (0511TA03A8850000)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Zoology (N0511A03A885)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  24 / 47

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Entomologie
   Etologie a ekologie
   Evoluční genetika živočichů
   Zoologie bezobratlých
   Zoologie obratlovců
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

   Program je zaměřen především na výzkum taxonomie, srovnávací morfologie, ontogeneze, zoogeografie, potravní a reprodukční biologie, ekologie, etologie, evoluční biologie, genetiky a fylogeneze obecně a u vybraných skupin živočichů.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Zoologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Absolvent oboru zoologie je schopen provádět terénní pozorování i odběry materiálu pro systematické, anatomické, morfologické, evoluční i ekologické studie. Dovede designovat a provést experiment v laboratoři, u některých zaměření i včetně molekulárních a etologických metod. Získané výsledky pak dokáže vyhodnocovat za použití počítačové techniky. Je využitelný v zoologicky orientovaných ústavech včetně rezortních, vysokoškolské výuce, muzeích a v orgánech ochrany přírody.