Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Animal Physiology (0511TA0300230000)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Animal Physiology (N0511A030023)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  37 / 59

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Fyziologie živočichů a člověka
   Neurobiologie
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

   Studenti se všeobecnými znalostmi biologie a základů exaktních věd dosáhnou zejména odborně zaměřených znalostí fyziologie s důrazem na hlubší vědomosti o mechanismech fyziologických procesů na molekulární a buněčné úrovni, včetně integrálních fyziologických funkcí organismu a jejich regulací. V zaměření fyziologie živočichů se specializují např. na fyziologii svalu, termoregulační funkce, environmentální fyziologii, molekulární endokrinologii, farmakologii a toxikologii, v zaměření neurobiologie především na fyziologii nervové soustavy, elektrofyziologii, neurobiologii paměti a behaviorální farmakologii.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Fyziologie živočichů a člověka. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Absolventi oboru fyziologie živočichů jsou kromě všeobecných znalostí biologie a základů exaktních věd (chemie, fyziky) proškoleni zejména v problematice fyziologie s důrazem na hlubší vědomosti o mechanismech fyziologických procesů na molekulární a buněčné úrovni, včetně integrálních fyziologických funkcí organismu a jejich regulací. Teoretické i experimentální zázemí umožňují jejich práci v základním i aplikovaném výzkumu, podíl na klinické diagnostické činnosti i zaměstnání související s farmaceutikou.