Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Ecology (0511TA0300340000)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Ecology (N0511A030034)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  17 / 32

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Hydrobiologie
   Terestrická ekologie
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

   Studijní program Ekologie klade důraz na základní biologické vzdělání v oboru, tj. na průpravu studentů v oblastech „nadorganismální biologie. Nemá ambice suplovat výuku v tematikách ochrany životního prostředí či hospodaření s přírodními zdroji, není primárně zaměřen na aplikovaná témata.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Ekologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Absolvent má teoretické i praktické (metodické) znalosti zahrnující obecné i speciální aspekty terestrické i vodní ekologie v celé šíři oboru od ekofyziologie a molekulární ekologie přes autekologii, vnitro- a mezipopulační interakce po ekologii velkých měřítek (společenstva, ekosystémy, fylogeografie), s akcentem na překonání taxonomicky vymezených (botanika x zoologie) bariér. Ovládá moderní postupy v analýze kvantitativních dat a modelování ekologických procesů. Absolvent je vybaven jak k další vědecké přípravě a samostatné výzkumné práci v oboru, tak i k odborné a metodické (nikoliv legislativní) práci v oblastech ekologické expertizy, analýz a monitoringu ve státní správě a soukromém sektoru.