Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Bioinformatics (0688TA140004)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Bioinformatics (N0688A140004)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Short note: U uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  Application type: Online
  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Bioinformatika. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   A graduate of Msc. degree in bioinformatics knows techniques of data handling and analysis applicable not only to biological data.
   The graduate knows and can work with basic bioinformatics databases, algorithms, tools and programme packages. The graduate can work with all major bioinformatics databases, services. The graduate can develop new bioinformatics tools and services.
   The graduate can find relevant information, analyze and interpret it - based on it, the graduate can conclude and propose following actions
   The graduate has deep programming skills based on solid theoretical grounds.
   A unique combination of biological and informatics skills and knowledge allows the graduate to find her/his employment in a development of bionformatics systems that can be used in academia, public sector or industry.