Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Reproduction and Developmental Biology (0511TA030010)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Reproduction and Developmental Biology (N0511A030010)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  11 / 41

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Reprodukční a vývojová biologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   The graduate possesses extensive theoretical and practical knowledge concerning physiological and pathophysiological gametogenesis, fertilization and embryonic development. The emphasis is put on the understanding of evolutionary consequences of ontogenesis from invertebrate roundworm (C. elegans) to mammals including human. Beside theoretical courses graduate has an opportunity to learn state-of -the-art molecular-biological, microscopic and micromanipulation techniques. Since many courses are taught in English language, graduate would be able to effectively communicate in English. Finally, graduate will be prepared for the subsequent PhD study at domestic or foreign universities.