Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Evolutionary Biology (0511TA030011)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Evolutionary Biology (N0511A030011)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  2 / 10

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Evoluční biologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 15.06.2020 Until: 19.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 29.06.2020
  • shrink expand
   Graduates of Evolutionary Biology at Charles University in Prague are experts in biodiversity and evolutionary processes in nature. They have general knowledge of biological diversity and detailed capabilities of species identification at least in one of the main organismal lineages. They have a command of molecular phylogenetics and phylogenomics, as well as the phenotype analyses or evolutionary patterns of behaviour and competitive interactions. They can integrate this knowledge and skills in dealing with model organisms in biotechnology, both in research and industrial applications. They carry out the biological assessment, i.e. diversity research and evaluation of anthropogenic impacts on ecosystems. Due to these skills they can work as experts in the formal procedures of environmental impact assessment (EIA).