Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Chemistry for Teacher Education with associated study Biology for Teacher Education (0114RA130003 / 0114RA030005) - double subject study

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Chemistry for Teacher Education (B0114A130003)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes
  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program Chemie se zaměřením na vzdělávání (maior), v němž student povinně zpracovává bakalářskou práci,
   umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání (minor).
  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie nebo Chemie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 09.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 23.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.

  • shrink expand

   The graduate gained basic knowledge of individual biological areas. He is ready to study the follow-up master study program of biology for secondary schools or study programs of specialized biological direction. He/she can apply in economic-social institutions oriented on the field of natural sciences.