Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Geography for Teacher Education with associated study Mathematics for Teacher Education (0114RA330001 / 0114RA170004) - double subject study

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Geography for Teacher Education (B0114A330001)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  5 / 11

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program Geografie se zaměřením na vzdělávání (maior), v němž student povinně zpracovává bakalářskou práci,
   umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání (minor). Program je uskutečňován ve spolupráci s MFF UK.


  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 09.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 23.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.

  • shrink expand
   Graduates are educated in geography, pedagogy and psychology and can evaluate and interpret information about regions at different geographic scales. They apply a distinct geographic perspective to various interdisciplinary fields. They are prepared to work in education, tourism, development agencies, media and public administration.
   The graduate has mastered the basics of all mathematical disciplines connected with the teaching of mathematics. The graduate is able to solve problems using classical procedures as well as computer methods. He/she is also familiar with the most important mathematical applications and can continue in subsequent master studies in a teacher training programme of mathematics.