Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Chemistry and Physics of Materials (0531RA130007)

  Faculty: Faculty of Science
  Study programme: Chemistry and Physics of Materials (B0531A130007)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  5 / 16

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2020
  • shrink expand
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Chemie.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 09.06.2020 Until: 12.06.2020
   Alternative date (of entrance exam): 23.06.2020
  • shrink expand
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • shrink expand
  • shrink expand
   Přípravný kurz: Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy

  • shrink expand
   Absolventi bakalářského studijního oboru Chemie a fyzika speciálních materiálů získávají teoretické i praktické znalosti z anorganické, fyzikální, organické a analytické chemie, základů materiálových věd a vybraných fyzikálních oborů. Absolventi najdou uplatnění v interdisciplinárních akademických i komerčních výzkumných týmech a laboratořích firem, které se zabývají vývojem a zpracováním pokročilých materiálů a nanomateriálů, a také pracovištích aplikujících výsledky materiálového výzkumu. Řídí a organizují technické, produkční i administrativní skupiny v oboru.