Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Medieval and Neo-Latin Studies (7310V211)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Philology (P7310)
  Form of study: full-time
  Type of study: doctoral
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 3
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  3 / 3

  • shrink expand
   Application submission date 1: 30.04.2019
   Application submission date 2: 07.09.2019
  • shrink expand
   doba studia: 4 roky

   Informace pro dodatečné přijímací řízení:

   Termín přijímacích zkoušek: 19. a 20. 9. 2019, náhradní termín 24. a 25. 9. 2019.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 7. 9. 2019.

   Předpokládaný počet přijímaných pro tento obor: 1
  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D., kontakt: lucie.dolezalova@ff.cuni.cz.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • shrink expand
   Admission to Doctoral studies is conditioned by successful completion of a Master's study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 19.09.2019 Until: 20.09.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.09.2019Until: 25.09.2019
  • shrink expand
   Graduates have a sound knowledge of current trends in the field and are able to adopt a creative approach to relevant source material. Graduates are equipped to work with original Latin documents, i.e. literary and diplomatic manuscripts, incunabula, paleotypes and old prints, being able to interpret and prepare them for publication and translation. Having been trained in philology and literary history and acquired the foundations of relevant historical disciplines (codicology, palaeography, diplomatics) and of cultural history, graduates are equipped to place mediaeval and early modern works into the context of their time and also to interpret them as a factor influencing the culture and society of subsequent eras.