Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Adapted Physical Education and Sport (1014RA280003)

  Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
  Study programme: Adapted Physical Education and Sport (B1014A280003)
  Form of study: combined
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 30
  Standard length of study: 3 years
  Short note: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand
   The Study Programme focuses on all aspects of sport training. The process of teaching includes the knowledge in the area of Kinanthropology and Sport Sciences. All the academics responsible for the teaching process prove their creative attitude. The „Coach“ specialization focuses on the aspects of sport training in particular field of sport. The „Fitness Coach“ specialization focuses on the development of different aspects of fitness when dealing with specific types of population. It is an academic Study Programme. The accreditation of the Programme in English brings internationally acknowledged qualifications/licences. The Programme is going to match with the requirements based on the National Frame of Qualifications when performing.
  • shrink expand

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Talentová zkouška

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů)

   2. Talentová zkouška z gymnastiky (0 - 100 bodů)

   3. Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů)

   4. Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů)

   Do druhého kola postupují všichni uchazečí, kteříz každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

   Písemné přijímací zkoušky se konají ve dnech 3. - 6.6. 2018 (řádný termín) a v náhradním termínu 17. - 19.6. 2018

   Písemná zkouška -  test obecných studijních předpokladů (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď

   1 otázka --- 5 bodů; dohromady celý test  ----  400 bodů

   Více informací k přijímacím zkouškám včetně bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 13.04.2019 Until: 14.04.2019
   Alternative date (of entrance exam): 11.05.2019Until: 12.05.2019
   Medical fitness: sport physician
  • shrink expand

   Uchazeč dodá Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou.

   Lékařská prohlídka musí být platná do 17. 5. 2019 včetně. Upozorňujeme, že prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání.

  • shrink expand
   no
  • shrink expand
   Absolvent bakalářského studijního oboru "Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami" získal v souladu se standardy Národního rámce kvalifikací ČR vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami. Je schopen organizovat a vést činnosti v oblasti tělesné výchovy a sportu, volnočasových aktivit dětí, mládeže, dospělých se zdravotním postižením a dalších skupin osob se specifickými potřebami (seniorů, těhotných žen, rodičů s malými dětmi, osob se zdravotním oslabením).
   Osvojené odborné znalosti z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, filosofie sportu, aplikovaných pohybových aktivit a zdravotní tělesné výchovy, fyziologie, patofyziologie a fyziologie zátěže, anatomie a kineziologie, a dovednosti rozvinuté do profesních způsobilostí dokáže tvůrčím způsobem uplatnit v k tomu určených institucích a v občanských sdruženích.