Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Biology (7504T214)

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 30
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  27 / 91

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand

   Magisterské jednooborové studium biologie navazuje na bakalářský program, v němž jsou studenti připravováni ve všech relevantních biologických disciplínách, které pokrývají obsahy učiva základních a středních škol, a rovněž v těch biologických, geologických a environmentálních oborech, které pro výuku biologie a geologie na ZŠ a SŠ představují nutné vzdělanostní zázemí. Obsah jednotlivých předmětů magisterského studijního programu, a zejména metodiky jejich vedení pedagogem, je koncipován nejen s důrazem na jejich odborný věcný obsah, ale také na didaktický rozměr každé disciplíny. Systém povinně volitelných předmětů současně umožňuje rozvíjet individuální zájmy studentů a prohlubuje jejich odborné znalosti, které získali již v předchozím, bakalářském studiu, a doplňuje je o nové. Obor je koncipován tak, aby zvýraznil především syntetické a obecně integrující pojetí biologického vzdělávání. Proto v závěrečném roce studia je již počet povinných předmětů redukován na minimum, důraz je položen na předměty povinně volitelné a na samostatnou tvůrčí činnost studentů. Diplomové úkoly jsou vybírány tak, aby zohlednily jak nabyté odborné znalosti, tak i pedagogické a didaktické zaměření oboru. Důležitou součástí magisterského studia jsou i pečlivě monitorované a vedené souvislé pedagogické praxe na ZŠ a SŠ. Zde je vedle pedagogické a odborné práce sledovaná i schopnost komunikace budoucích absolventů tohoto navazujícího magisterského oboru.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má 2 části:

   1) Přijímací zkouška je písemná, a to formou testu  z okruhu biologických, geologických a environmentálních disciplín. Maximální bodový zisk z testu je 30 bodů. Délka testu je max. 45 min.

   2) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy, max. 30 b.

    Celkem max. 60 bodů.

    

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test pedagogicko-psychologické přípravy trvá 30 minut. Písemná zkouška prověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium. Vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán Pedagogicko-psychologické přípravy ve studijním programu Specializace v pedagogice v aktuálním akademickém roce (dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/). Písemný test je tvořen otázkami z pedagogiky a psychologie. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2019 Until: 14.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2019Until: 25.06.2019
  • shrink expand

   Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - biologie

   Obecná biologie, genetika, mikrobiologie

   Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998.

   Snustad, P., Simmons, M.J. Genetika. Brno: Masarykova Univerzita, 2009.

   Voet, D., Voetová, J. Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995.

   Pavlasová, L. Mikrobiologie pro učitele přírodopisu a biologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009.

    

   Botanika

   Skýbová, J. Vybrané kapitoly ze systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007.

   Dostál, P. Evoluce a systém stélkatých organismů a cévnatých výtrusných rostlin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005.

   Dostál, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003.

   Procházka, S. a kol. Fyziologie rostlin. Praha: Academia, 1998.

    

   Zoologie

   Buchar, J. a kol. Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia, 1995.

   Dungel, J., Gaisler, J. Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2002.

   Dungel, J., Řehák, Z. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2005.

   Gaisler, J., Zima, J. Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 2007. 

   Hanel, L., Lusk, S. Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, 2005.

   Hudec, K. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2001. 

   Hudec, K. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. Praha:  Academia, 2007.

   Hanel, L., Lišková, E. Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003.

   Kovařík, F. a kol. Hmyz. Chov, morfologie. Jihlava: Madagaskar, 2000.

   Lang, J. a kol. Zoologie I.díl. Praha: SPN, 1970.

   Macek, J. Bezobratlí 2. Praha: Albatros, 2001.

   Motyčka, V., Roller, Z. Bezobratlí 1. Praha: Albatros, 2001.

    

   Ekologie

   Andreska, J., Hanel, L. Vybrané kapitoly z autekologie a demekologie živočichů. Praha: Univerzita Karlova, 2009.

   Begon, M., Harper, J., Townsend, C. Ekologie. Jedinci, populace, společenstva. Olomouc: Univerzita Palackého, 1977.

   Duvigneaud, P. Ekologická syntéza. Praha: Academia, 1988.

   Jeník. Ekosystémy. Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 

   Míchal, I. Ekologická stabilita. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1992.  

   Odum, E.P. Základy ekologie. Praha: Academia, 1977.

   Storch, Mihulka. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000.  

   Wilson, E.O. Rozmanitost života. Praha: Lidové noviny, 1992.

   Zlatník, A. a kol. Základy ekologie. Praha: SZN, 1973.

    

   Antropologie

   Rokyta, R. a kol. Fyziologie (druhé přepracované vydání). Praha: Nakladatelství ISV, 2008.

   Čihák, R. Anatomie 1, 2, 3 (druhé přepracované vydání). Praha: Grada, 2002.

   Dylevský,I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

   Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2000.

    

   Geologie

   Chlupáč, I. Geologická minulost České republiky. Praha:  Academia, 2002.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   -
   katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=15
   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • shrink expand
   Absolvent je způsobilý vyučovat přírodopis, biologii a geologii jako všeobecně vzdělávací předměty na ZŠ a na všech typech SŠ. Kromě toho je mu umožněno široké uplatnění v řadě biologických, geologických a ekologických oborů lidské činnosti.