Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Physical Education and Sport Oriented at Education — Health Education (7507R043 / 7507R031) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Specialization in Education (B7507)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 10
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  22 / 61

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

   Bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání poskytuje absolventům vysokoškolskou kvalifikaci, která jim umožňuje široké profesionální uplatnění, především ve sportovních a tělovýchovných zařízeních a institucích. Předpokládá se pokračování v následném magisterském studiu učitelství tělesné výchovy.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2017/plany.html

    
   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   Obor výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání připravuje odborníky mající dokonalou orientaci v problematice lidského zdraví ve všech jeho bio-psychosociálních rovinách, s možností výchovného působení na děti, dospívající i dospělé v různých institucích, poradenských službách, střediscích volného času. Studium umožňuje uplatnit dosažené vzdělání v pozici odborných pracovníků i mimo rezort školství. Absolvování tohoto programu je základním stupněm pro možnost studia v magisterském navazujícím oboru učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – výchova ke zdraví.

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2017/plany.html

  • shrink expand

   Upřesnění termínů přijímacích zkoušek:

   Talentové zkoušky: 23.04.2019 – 26.04.2019 (náhradní termín 13.05.2019 – 14.05.2019)

   Písemné zkoušky: 06.06.2019 – 14.06.2019 (náhradní termín 24.06.2019 – 25.06.2019)

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. oboru max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. oboru max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je talentová.

   V případě, že uchazeč získá z jednoho sportovního odvětví 0 bodů, celá talentová zkouška je hodnocena 0 body

    

   PLAVÁNÍ (max. 10 bodů)

   Ø    Uchazeči o studium musí zaplavat vzdálenost 100m souvisle bez přerušení jedním ze tří libovolně zvolených plaveckých způsobů kraul (K), prsa (P), znak (Z), který nesmí v pruběhu plavání měnit. Kontakt se stěnami bazénu je povolen pouze při obrátce. Součástí 100m úseku je střemhlavý startovní skok (i v případě volby plaveckého způsobů znak). Pokud se uchazeč nedostaví na start, nedokončí trať nebo nesplní uvedené podmínky, nezíská žádný bod.

   Dosažené časy jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 10 bodů dle uvedené tabulky minimálních časových limitů.

   Ø Plavání:

   muži

    

   čas

   bodové hodnocení

   do 1:12,0

   10

   1:12,1 - 1:13,8

   9

   1:13,9 - 1:15,9

   8

   1:16,0 - 1:18,4

   7

   1:18,5 - 1:21,4

   6

   1:21,5 - 1:25,2

   5

   1:25,3 - 1:29,9

   4

   1:30,0 - 1:36,2

   3

   1:36,3 - 1:44,8

   2

   1:44,9 - 1:56,0

   1

   1:56,1 a více

   0

    

   ženy

    

   čas

   bodové hodnocení

   do 1:21,0

   10

   1:21,1 - 1:23,0

   9

   1:23,1 - 1:25,3

   8

   1:25,4 - 1:28,0

   7

   1:28,1 - 1:31,3

   6

   1:31,4 - 1:35,2

   5

   1:35,3 - 1:40,1

   4

   1:40,2 - 1:46,4

   3

   1:46,5 - 1:54,6

   2

   1:54,7 - 2:05,0

   1

   2:05,1 a více

   0

    

   Ø Obrátky se u jednotlivých plaveckých způsobů provádí dle platných Pravidel plavání

   Ø Pozn:

    - uchazeči musí mít plaveckou čepici
   - body dle tabulky
   - provedení plaveckých způsobů, obrátek a startu je možno shlédnout na těchto odkazech: ZNAK  https://www.youtube.com/watch?v=_UVEVY7sz8E
   PRSA  https://www.youtube.com/watch?v=fuURmiekLq8
   KRAUL  https://www.youtube.com/watch?v=cGXqQtqUubs

    

   ATLETIKA  (max. 10 bodů)

   Zkouška probíhá dle pravidel atletiky (s výjimkou šestiskoku).

   100m

   muži [s]

   ženy [s]

   klasifikace

   11,9 a méně

   13,9 a méně

   1

   12,0 - 12,9

   14,0 - 15,2

   2

   13,0 - 14,2

   15,3 - 16,7

   3

   14,3 a více

   16,8 a více

   4

   Šestiskok - počítá se lepší výkon ze dvou pokusů.

   muži [m]

   ženy [m]

   klasifikace

   16,00 a více

   13,00 a více

   1

   15,99 - 15,00

   12,99 - 12,00

   2

   14,99 - 14,00

   11,99 - 11,00

   3

   13,99 a méně

   10,99 a méně

   4

   Míček (granát) 350 g

   muži [m]

   ženy [m]

   klasifikace

   60 a více

   40 a více

   1

   50 - 59

   32 - 39

   2

   35 - 49

   20 - 31

   3

   34 a méně

   19 a méně

   4

   Běh 1500m / 800m

   muži 1500m [min]

   ženy 800m [min]

   klasifikace

   4:50,0 a méně

   2:45,0 a méně

   1

   4:50,1 - 5:15,0

   2:45,1 - 3:00,0

   2

   5:15,1 - 6:00,0

   3:00,1 - 3:35,0

   3

   6:00,1 a více

   3:35,1 a více

   4

    

   - Šestiskok - provedení

   Z místa od odrazové čáry (čára je součástí překonávané vzdálenosti) střídnonož, nepřerušovaně, s cílem doskákat co nejdál. Poslední, šestý skok, je proveden s dopadem na jedno nebo obě chodidla. Jedná se vlastně o násobné odrazy s náponem nebo odpichy (nikoliv dálkové skoky známé z gymnastiky).

   - Šestiskok - měření

   Od odrazové čáry k poslední stopě chodidla (chodidel) po šestém dopadu.

    

   Celkové hodnocení atletiky

   součet klasifikací

   4-5

   6-7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16

   Počet bodů

   10

   9

   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

   0

    

   Pokud uchazeč získá ve dvou disciplínách kvalifikační stupeň 4 je celkové hodnocení atletiky 0 bodů.

   Pokud v atletické disciplíně běh na 800/1500m získá uchazeč 0, celková známka z atletiky je 0 

   K talentové přijímací zkoušce doporučujeme běžecké tretry!

    

   GYMNASTIKA (max. 10 bodů)

   Hodnocení je dle pravidel sportovní gymnastiky.

   MUŽI

   Hrazda doskočná: náskok do svisu – výmyk – toč vzad – podmet (max. 4 body)

   Kůň nadél (110 cm): roznožka (max. 2 body)

   Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do zášvihu – stoj spatný – připažit - výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

   ŽENY

   Hrazda po hlavu: ze shybu stojmo nadhmatem výmyk do vzporu – přešvih únožmo pravou/levou do vzporu jízdmo – přehmat do podhmatu – toč jízdmo vpřed – přehmat do nadhmatu – přešvih únožmo pravou/levou vzad – podmet (max. 4 body)

   Kůň našíř (110 cm): skrčka s oddáleného odrazu (1 m), (max. 2 body)

   Akrobacie: stoj spatný – připažit – z rozběhu a přemetového poskoku přemet stranou s půlobratem (rondát) – kotoul vzad – kotoul vzad do vzporu stojmo – stoj spatný – připažit - výkrokem pravé/levé stoj na rukou a kotoul – stoj spatný – připažit. (max. 4 body)

    

   Při získání dvou hodnocení 0 bodů je celkový výsledek za gymnastiku 0 bodů.
   Celkové hodnocení gymnastiky je součet bodů ze všech disciplín.

    

   SPORTOVNÍ HRY (max. 10 bodů)

   Basketbal
   Test správného technického provedení, úspěšnosti střelby vrchem (nad hlavou) a dodržení pravidel: driblink zprava pravou rukou ke koši ze vzdálenosti 8 m pod úhlem 45°, dvojtakt zakončený střelbou (1. pokus), driblink doleva od koše, obrat, zleva driblink levou rukou ke koši, dvojtakt zakončený střelbou (2. pokus), driblink doprava od koše, obrat a znovu vše 2x opakovat, tj.: 6 pokusů bez přerušení za dobu 40s.

   Basketbal

   úspěšné dvojtakty

   body

    

   6

   5

    

   5

   5

    

   4

   4

    

   3

   3

    

   2

   2

    

   1

   1

    

   Volejbal
   a) Test odbití obouruč vrchem ve dvojici na vzdálenost 4 až 5 metrů. Hodnotí se technika odbití obouruč vrchem, pohyb hráče a kontrola míče.

   Hodnocení: maximálně 3 body, drobné chyby v technickém provedení 2 body, drobné chyby v technickém provedení + horší kontrola míče 1 bod, chyby v technickém provedení odbití, nedostatečný pohyb a špatná kontrola míče 0 bodů


   b) Test správného technického provedení a úspěšnosti vrchního čelného podání z vysokého nadhozu -  3 pokusy.

   Hodnocení: 3 úspěšná podání 2 body, 2 úspěšná podání 1 bod, 1 a méně úspěšných podání 0 bodů

   Hodnocení volejbal: součet bodů z obou testů – maximálně 5 bodů

   Celkové hodnocení sportovních her je součet bodů testu basketbalu a testu volejbalu bez rozlišení věku a pohlaví. Pokud uchazeč z basketbalu nebo volejbalu získá 0 bodů jsou sportovní hry celkově hodnoceny 0 body.

   Celkové hodnocení talentové zkoušky (max. 40 bodů)

   Jde o celkový součet bodů z atletiky, gymnastiky, plavání a sportovních her.

   Pokud uchazeč získá z jednoho sportovního odvětví 0 (atletika, gymnastika, sportovní hry, plavání), výsledný počet bodů z talentové zkoušky je 0.

    

   U uchazečů ke studiu oboru TV na PedF se předpokládají základní dovednosti v bruslení, lyžování a jízdě na kole. Uchazeč, který je přijatý ke studiu TV musí počítat s finančními náklady spojenými s povinností absolvovat výuku a internátní kurzy (např. sportovní vybavení, doprava atd.)


   Požadavky z talentové zkoušky jsou koncipovány pro uchazeče ve věku do 35 let. Uchazečům nad 35 let budou z každé disciplíny (atletika, gymnastika, plavání, sportovní hry) připočítány 2 body (celkem tedy max. 8 bodů), ovšem jen tehdy, získá-li tento uchazeč v dané disciplíně alespoň jeden bod.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška z oboru výchova ke zdraví je písemná (max. 40 b.). Formou testu jsou ověřovány znalosti z oblasti biologie člověka a psychologie v rozsahu a na úrovni gymnaziálního učiva. Předpokládá se rovněž základní orientace uchazeče v poznatcích souvisejících s ochranou zdraví a významem podpory zdraví pro člověka a lidskou společnost.

   Délka trvání testu je 40 minut.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 23.04.2019 Until: 14.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2019Until: 25.06.2019
   Medical fitness: sport physician
  • shrink expand
   Pro kombinace s oborem Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se spolu s přihláškou, nejpozději však do 28.2.2019, dokládá potvrzení sportovního lékaře. Doporučený formulář potvrzení sportovního nebo tělovýchovného lékaře je dostupný na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-231.html. Požadavky na zdravotní způsobilost jsou uvedeny v příslušném formuláři.
  • shrink expand

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

   Aktuální pravidla atletiky, plavání, sportovní gymnastiky, basketbalu, volejbalu.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012.

   DANIELOVÁ, Lenka a ČIHOUNKOVÁ, Jana. Základy sociologie a psychologie. Brno: Mendelova univerzita, 2011.

   GILLERNOVÁ, Ilona a BURIÁNEK, Jiří. Základy psychologie, sociologie: základy společenských věd. Praha: Fortuna, 2001.

   HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie: učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011.

   KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka. Praha: Scientia, 2010.

   KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a HRADOVÁ, Milena. Somatologie. Praha: Grada, 2009.

   NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka: [pro gymnázia]. Praha: Fortuna, 2007.

   ŘÍČAN, Pavel. Psychologie. Praha: Portál, 2009.

   VACÍNOVÁ, Marie a LANGOVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z psychologie. Praha: Československý spisovatel, 2011.

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • shrink expand

   Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání 

   Bakalářské studium oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání poskytuje absolventům vysokoškolskou kvalifikaci, která jim umožňuje široké profesionální uplatnění, především ve sportovních a tělovýchovných zařízeních a institucích. Předpokládá se pokračování v následném magisterském studiu učitelství tělesné výchovy.

   Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

   Program připravuje odborníky v problematice lidského zdraví v jeho bio-psycho-sociálních a etických rovinách, schopné výchovně působit na děti, dospívající i dospělé v různých institucích, poradenských službách či střediscích volného času. Studium umožňuje uplatnit dosažené vzdělání při koncipování a realizaci programů podpory zdraví ve školách i v pozici odborných pracovníků mimo rezort školství. Absolvování programu je základním stupněm pro možnost studia v magisterském navazujícím oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - výchova ke zdraví.