Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Special Pedagogy (7506R002)

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Special Pedagogy (B7506)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students: 35
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  29 / 479

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2019
  • shrink expand

   Speciální pedagogika  je zaměřena na problematiku výchovy a vzdělávání osob s různými druhy a typy znevýhodnění ve světě současných edukativních trendů. Obor je zaměřen na podporu a rozvoj komunikačních strategií a aktivaci osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/ 

  • shrink expand

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemný test: Test obecných studijních předpokladů, max. počet bodů 40. Test slouží k prověření vybraných typů dovedností a schopností nutných pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test znalostí ze střední školy, všichni uchazeči tak mají stejnou šanci prokázat, jak jsou schopni se připravit na jeho různorodost a jak dokáží pracovat s informacemi v zadání. TOSP poskytuje validní informaci o tom, jak jsou uchazeči schopni zvládat požadavky studia, sledovány jsou různé typy studijních dovedností a schopností a logického myšlení. Jednotlivé části testu jsou sestaveny s ohledem na obvyklé požadavky kladené na studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Testem se budou zjišťovat následující studijní schopnosti a dovednosti: verbální a analytické myšlení, neverbální myšlení, porozumění informacím, logické a konfigurační vztahy, pamětné učení aj. Test obecných studijních předpokladů je připravován pracovištěm Univerzity Karlovy.

   Test trvá 28 min.

   Pro přípravu na přijímací zkoušku mohou uchazeči využít zveřejněného modelového testu. Model Testu obecných studijních předpokladů naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2019 Until: 14.06.2019
   Alternative date (of entrance exam): 24.06.2019Until: 25.06.2019
  • shrink expand
   Model Testu obecných studijních předpokladů naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.
  • shrink expand
   Studium poskytuje přípravu pro práci projektového manažera, osobního asistenta, vychovatele, asistenta pedagoga ve školských zařízeních, v ústavech sociální péče, v domovech důchodců resp. penzionech pro důchodce, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, v dětských domovech, v zařízeních pro léčbu závislostí, v orgánech územních resp. obecních samospráv, ve školských zařízeních nebo v zařízeních sociálních služeb, v nadacích, v nevládních organizacích a na úřadech práce.